Meer aandacht voor startups is goed, maar blijf wel samenwerken

07-06-2019

Dat start- en scale-ups belangrijk zijn voor Nederland hoef ik eigenlijk niet meer uit te leggen. Al die groeiende bedrijven zorgen voor mooie innovaties, voor duizenden banen en voor meer welvaart. Aan startups geen gebrek, maar uitgroeien tot grote bedrijven zoals TomTom of Booking.com: dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat is oké. Maar nu gebeurt het wel erg weinig.

 

TechLeap

Het kabinet snapt hoe belangrijk startups zijn en kondigde vorige week aan 65 miljoen euro te willen investeren in het startup- en scale-upbeleid. Zo moet het makkelijker worden om personeel ook in aandelen uit te betalen. En om werknemers uit andere landen aan te trekken. Ook (durf)kapitaal moet sneller beschikbaar zijn. Daarnaast gaat er geld naar TechLeap.nl, dat onder leiding van Constantijn van Oranje de publiek-private organisatie StartupDelta opvolgt.

 

Geen doel op zichzelf

Maar het stimuleren van start- en scale-ups kan nooit een doel op zichzelf zijn. Belangrijk is dan dat we die moeten zien in ecosystemen met andere innovatieve bedrijven. Ik hoop van harte dat Techleap.nl dan ook aansluiting zoekt bij de vele initiatieven die startups helpen met groeien. Denk aan Costa, waarin grote bedrijven die samenwerken met startups zich hebben aangesloten. Of aan de Versnellingstafels, waarin VNO-NCW en MKB Nederland samen met het ministerie van EZK succesvol innovatieve bedrijven helpen in hun groeiambitie. Juist in een klein land als Nederland is het belangrijk om waar het kan de samenwerking op te zoeken.

 

Launching customer

De overheid kan niet alleen helpen met financiële middelen en regelgeving, maar ook door zélf op te treden als launching customer. We hebben hier genoeg instrumenten voor, maar ze worden mondjesmaat gebruikt. Werk aan de winkel dus.

 

Thomas Grosfeld, beleidssecretaris Innovatie