Leg lasten praktijkgericht onderwijs niet alleen bij ondernemers

01-09-2023

De samenwerking tussen het onderwijs en bedrijven leidt tot veel mooie dingen, zoals nieuwe opleidingen, gastcolleges, gezamenlijke onderzoeksprojecten. Ik vind het een goede ontwikkeling dat het bedrijfsleven een steeds grotere rol krijgt bij (praktische) opleidingen. Neem de 'mkb-route in het hbo', die hbo-studenten een paar dagen per week laat werken in het mkb. En wat te zeggen van praktijkgerichte vakken in de theoretische leerweg van het vmbo en de havo.

 

Kennis van beroepspraktijk 

Het voordeel van deze samenwerking lijkt mij duidelijk. Leerlingen maken sneller kennis met de beroepspraktijk en kunnen zo een betere studie- en beroepskeuze maken. Studenten kunnen in zo’n duale mkb-route al salaris verdienen, terwijl ze ook leren. Bedrijven hebben al vroeg contact met potentiële nieuwe medewerkers en leiden ze zelf op de werkvloer up-to-date op.

 

Open dagen

En ja, daarin investeren bedrijven zelf ook fors. Ze stellen hun ruimte en apparatuur beschikbaar zodat studenten daar kunnen 'oefenen'. Zij leveren hybride docenten: medewerkers die zowel werknemer zijn als parttime docent. Ondernemers regelen rondleidingen en open dagen, werken mee aan de inhoud van studierichtingen, maken stage-afspraken en ga zo maar door.

 

Bedrijven verdienen steun 

Te vaak merk ik helaas bij met name de overheid nog een houding van 'dat redden ze prima, ze hebben toch baat bij die samenwerking?' Dat ze er baat bij hebben klopt zeker. Maar het kost bedrijven ook veel tijd en geld. Tijd en geld dat scholen niet hoeven uit te geven. Ik vind dat bedrijven steun verdienen. Onderwijs is immers níet hun core business.

 

Hybride docenten

Het verdelen van de lasten kan op allerlei manieren. Hybride docenten zijn bijvoorbeeld in de toekomst steeds meer nodig. Een speciaal fonds om hen beter in te zetten, kan voor wat lucht zorgen. Of stel een projectmanager in die bedrijfsbezoeken centraal organiseert, die studenten aan bedrijven koppelt en meer. Een school, of meerdere scholen, kunnen zoiets samen regelen met de samenwerkende bedrijven.

 

Lasten beter verdelen 

Samen goed opleiden is een collectief belang. Een collectief belang dat nu qua lasten vaak neerkomt op individuele, kleinere bedrijven. Als we willen dat zij zich kunnen blijven inzetten voor meer praktijkgericht onderwijs is het belangrijk om de lasten beter te verdelen en bedrijven vooral beter te faciliteren.

 

 

 

Gertrud van Erp
beleidssecretaris onderwijs