Kennisveiligheid kan niet zonder aanvalsplan

19-04-2023

Het klinkt tegenstrijdig in deze tijd waarin kennisdelen alomtegenwoordig lijkt, maar Tweede Kamerleden praten vandaag over de noodzaak kennis níet zomaar te delen. Soms is het geopolitiek en economisch gevaarlijk als anderen beschikken over onze kennis omdat ze daarmee schade kunnen aanrichten. De inzet van dit kabinet om naar balans te zoeken tussen de voordelen van openheid en het belang van het beschermen van veiligheid vind ik een hele goede aanpak.

 

Kennisveiligheidsbeleid

Terugkijkend werkten Europese universiteiten de afgelopen jaren wel erg enthousiast samen met onderzoeksinstituten in China. Nederlandse universiteiten vormden daarin zelfs de top-4. Het was best bekend dat buitenlandse overheidsinstellingen en bedrijven belangstelling hebben voor onze excellente kennis, maar de (financiële) voordelen van internationalisering, open science en samenwerking wogen zwaarder. Gelukkig is inmiddels een kennisveiligheidsbeleid ingevoerd dat riskante internationale samenwerking moet verhinderen.

 

Serieus aanvalsplan

Net zo belangrijk als de bescherming van kennis, is een serieus aanvalsplan om technologische achterstanden in te halen. De internationale technologierace gaat zo hard dat Europa nog maar leidend is in twee van de tien belangrijkste sleuteltechnologieën. Volgens de Australische denktank ASPI is China op 37 van 44 belangrijke technologieën wereldwijd leidend en op acht daarvan dreigt zelfs een Chinees technologiemonopolie. Als we niet uitkijken, leidt dat tot eenzelfde soort macht als een grondstoffenmonopolie.

 

Duidelijke keuzes

Zo’n aanvalsplan is echt hard nodig. En het is belangrijk om dat te richten op technologieontwikkeling en het vermarkten van die kennis. Hoe je dat voor elkaar krijgt, is volgens mij heel simpel. Zorg dat het Nationaal Groeifonds voor projecten die bijdragen aan duurzame economische groei voor de lange termijn, vooral investeert in technologie én dat de wetenschap dat ook doet. De huidige geopolitieke verhoudingen en de-globalisering, de economische versnippering in de wereld, dwingen ons tot zulke duidelijke keuzes.

 

Reineke Timmermans

Beleidssecretaris innovatie en industriebeleid