Investeren in persoonlijke ontwikkeling is geen extraatje

21-01-2019

De wereld verandert en daarmee ook de arbeidsmarkt. Digitalisering, robotisering en nieuwe technologie creëren nieuwe banen en veranderen de inhoud van veel bestaand werk. Investeren in nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden van werknemers is daarom essentieel. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor een stabiele samenleving waarin iedereen mee kan doen.

 

Standaard onderdeel beloningspakket

Laten we daarom van 2019 het jaar maken waarin we investeren in persoonlijke ontwikkeling als volwaardige arbeidsvoorwaarde voor werkenden aanmerken. Door afspraken over budgetten voor scholing en duurzame ontwikkeling standaard onderdeel van het totale beloningspakket te maken. En ze vooral niet te zien als een ‘extraatje’. Ook scholing on the job moet meer aandacht en waardering krijgen.

 

Scholing en duurzame ontwikkeling

Gelukkig kennen veel cao’s en andere arbeidsvoorwaardenregelingen al regelingen waarmee werknemers geld voor duurzame ontwikkeling krijgen. Deze moeten verder uitgebouwd en zwaarder gewaardeerd worden, nu kennis en vakmanschap de belangrijkste concurrentiefactor zijn geworden. Dat betekent dat een groter deel van ‘de loonruimte’ naar dergelijke regelingen moet gaan, als onderdeel daarvan en dus niet ‘on top of’.

 

Werken aan nieuwe afspraken

En ja, die accentverschuiving in het arbeidsvoorwaardenoverleg is een gezamenlijk belang van werkgevers en werknemers. Laten we daarom in het nieuwe jaar samen met de vakbeweging werken aan nieuwe afspraken en betere arbeidsverhoudingen.

 

Alfred van Delft, beleidssecretaris sociale zaken