Informatieplicht energiebesparing tóch goed uit de startblokken

09-07-2019

In deze tijden van opwarming en Klimaatakkoord moeten we allemaal energie besparen. Burgers en bedrijven. Dus ook het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. En daar blijft het niet bij. Van die groep bedrijven hadden er zo’n 50.000 tot 1 juli de tijd om aan de overheid door te geven welke maatregelen zij al hadden genomen. Bijna de helft heeft dat gedaan. Meer dan de helft dus nog niet.

 

Erkende maatregelen

Met die informatie helpen bedrijven gemeenten om te kunnen controleren hoe het staat met de besparingsverplichting. Daarmee wordt een einde gemaakt aan de situatie dat het ene bedrijf wel investeert in energiebesparing en het andere niet. Iedereen moet aan de bak. Ondernemers worden door de overheid geholpen met een uniforme lijst van erkende maatregelen. Wie alle maatregelen die op zijn bedrijf van toepassing zijn neemt, zit goed.

 

Kinderziektes

Dat bijna de helft van de bedrijven via het digitale eLoket van RVO.nl op tijd aan de informatieplicht voldaan, is een mooi resultaat. Ik herhaal: een mooi resultaat, aangezien het eLoket en de voorlichtingscampagne pas drie maanden geleden zijn gestart, en het systeem eerst wat kinderziektes kende. Gemeenten kunnen nu de door ondernemers ingediende rapportages opvragen bij RVO.nl om te kijken wie wat doet. Wie nog niets heeft ingeleverd, kan dat dus beter maar snel doen.

 

Dwangsom

Wie zich na 1 juli nog steeds niet aan het eLoket meldt, verdwijnt niet meteen achter slot en grendel. Bedrijven lopen wel een toenemend risico op vragen van de gemeente, controlebezoek en zelfs een dwangsom. Laat het niet zover komen! Het invullen van de lijst leidt bovendien tot een beter inzicht in welke maatregelen snel leiden tot een blijvend lager energieverbruik. Dat is niet alleen goed voor Moeder Aarde, maar ook voor de eigen portemonnee.

 

Kijk eens op wattjemoetweten.nl (met stappenplannen, tips en tools), bel de RVO-helpdesk of neem contact op met gemeente of omgevingsdienst.

Update februari 2021: De campagne watttjemoetweten.nl is opgevolgd door de campagne wattjekuntbesparen.nl.

 

Ton Ravesloot

Beleidssecretaris energiebesparing gebouwde omgeving