Het is tijd voor een light rail. En nu echt

13-09-2019

Bent u ook net terug van vakantie en heeft u misschien Londen of Parijs bezocht? Dan heeft u ongetwijfeld gebruik gemaakt van de metro (hier zouden we dat light rail noemen). Die metro zit soms overvol, maar toch vind ik het een ideaal vervoersysteem. Om de paar minuten kun je instappen, files zijn er niet en klimaatverpestende uitlaatgassen heb je ook niet.

 

Light rail in de Randstad is nodig 

In Nederland wordt de roep om een vergelijkbaar systeem, maar dan voornamelijk boven de grond, steeds luider. Bij ons in Zuid-Holland heet dat light rail en zou voor de gehele Randstad moeten worden aangelegd. Een megalomaan project, onbetaalbaar en dus onhaalbaar? Welnee. Mits je gebruik maakt van bestaande trajecten, zoals Randstadrail en de Noord-Zuidlijn, en slimme verbindingen legt tussen trein- , tram- en metrosporen. Natuurlijk moet er flink geïnvesteerd worden, ik zeg niet dat het goedkoop is, maar we moeten hoe dan ook geld uit trekken voor de bereikbaarheid en dan is Lightrail een betaalbare én duurzame oplossing.

 

Twee jaar geleden maakte VNO-NCW West-directeur er al een vlog over: 

 

Praten over light rail is niet genoeg

Overigens, over een snel openbaarvervoernet voor de Randstad wordt in politiek Den Haag al meer dan dertig jaar gesproken. Allerlei varianten zijn de revue gepasseerd, van metro onder de grond tot magneetzweeftrein. Inmiddels zijn de bereikbaarheidsproblemen flink verergerd. Economische groei en de trek naar de (Rand)stad zorgden ervoor dat de files toenamen (in 2018 maar liefst 20 procent meer ten opzichte van het jaar ervoor) en  over de drukte op het spoor staan de kranten bol. In Den Haag heeft de verantwoordelijke wethouders zelfs de noodklok geluid en ondernemers bijeen geroepen om na te denken over het bereikbaarheidsvraagstuk van zijn stad. Het klimaatprobleem heeft het gevoel van urgentie verder aangewakkerd.

 

Krijgt de Mobiliteitsalliantie het voor elkaar? 

Het leidde tot een mooi initiatief van bijna twintig brancheorganisaties en bedrijven. Zij hebben zich verenigd in De Mobiliteitsalliantie en in juni het Deltaplan 2030 gepresenteerd. Het is een goed, veelomvattend plan dat om flinke investeringen in allerhande mobiliteitsmaatregelen en infrastructuur vraagt, waaronder de lightrailverbinding. Laat die alliantie met het Rijk en de Randstad-provincies om de tafel gaan zitten en pragmatisch kijken hoe we dat lightrailnet snel op de grond krijgen.

 

Audrey Keukens
Voorzitter VNO-NCW West