Help de thuiswerkende grenswerkers

18-02-2022

Door de COVID-19 crisis werkt nu ongeveer de helft van de mensen geheel of gedeeltelijk thuis. Het ‘nieuwe werken’ is voor veel bedrijven heel gewoon of zelfs de regel geworden. Thuiswerken klinkt zaligmakend, maar voor meer dan 80.000 grenswerkers in Nederland brengt het nogal wat zorgen met zich mee.

 

Grenswerkers belast in het werkland 

Ik heb het dan met name over grenswerkers die in België of Duitsland wonen en in Nederland werken. In de normale situatie - denk corona even weg - is afgesproken dat een grenswerker onder het sociaal en fiscaal regime valt van het land waarin hij/zij werkt. Dus stel je werkt thuis, dan moet je over die uren belasting betalen in het land waar je woont. De rest van de uren wordt belast door het ‘werkland’. Als je vervolgens meer dan 25 procent thuiswerkt, dan wordt er qua sociaal regime een volledige switch naar het woonland gemaakt.

 

Noodgedwongen thuiswerken 

Dat is tijdens corona niet vol te houden, omdat veel grenswerkers noodgedwongen thuiswerken. Ik ben blij dat de landen dat  onderling goed hebben geregeld: thuiswerkende grenswerkers blijven fiscaal en sociaal onder de wetten van het werkland vallen. Er wordt dus net gedaan alsof zij volledig op kantoor zijn. Althans, dat geldt voor de fiscale regels tot 31 maart en voor de sociale tot 30 juni.

 

Financiële catastrofe dreigt 

We hebben het dus over een tijdelijke regeling en daar zit de crux. Als de coronacrisis ophoudt en de ‘normale’ wet- en regelgeving gaat weer gelden, dan voorspel ik een administratieve en mogelijk financiële catastrofe. Want thuiswerken bevalt zowel werkgevers als werknemers goed en is in veel gevallen een blijvertje.

 

Mogelijk hogere premies

De Nederlandse werkgever moet dan zijn thuiswerkende grenswerker namelijk sociaal verzekeren in België of Duitsland, en dat kan met hogere premies gepaard gaan. Vervolgens wordt het loon voor een deel belast in België of Duitsland. De werknemer heeft mogelijk geen recht meer heeft op aftrek van hypotheekrente en krijgt misschien te maken met andere regelingen voor pensioen, ziektekosten of kinderbijslag.

 

Het wordt nu echt tijd dat hier een keer werk van gemaakt wordt. Want zo snel als tijdens de coronacrisis een tijdelijke oplossing is verzonnen, zo lang duurt het nu voordat er een definitieve oplossing komt.

 

Giel Braun

voorzitter LWV