Handel met China: Oog om oog, als het moet

09-09-2019

Hoe stellen we ons op tegenover China? Het is een kwestie die velen bezig houdt, zo bleek ook uit alle sessie met onze branches die we bij VNO-NCW en MKB-Nederland sinds mei over onze handelsbetrekkingen met deze nieuwe grootmacht hebben gehouden. Dat geldt ook voor het kabinet. Dat lijkt inmiddels goed op weg met het maken van een Chinastrategie. In mei werd een voorstel gepresenteerd en vandaag was een hoorzitting in de Tweede Kamer met belanghebbenden.

 

Niet naïef doen, geen confrontatie

Laten we niet naïef doen, de handelswijze van China kan regelmatig niet door de beugel en daar moeten ons tegen verweren. Maar het is prettig dat de regering niet wil kiezen voor de confrontatie, zoals de VS. Ondernemers moeten wel zaken kunnen blijven doen met China, als afzetmarkt en als productiegebied. Zowel een puur protectionistische reflex als het principieel afwijzen van elke handelsbarrière, zijn slecht voor ondernemers.

 

Neem bedrijfsleven in vertrouwen

Maar de overheid mag het bedrijfsleven ook wel iets meer in vertrouwen nemen. Ze mist soms technische expertise die bedrijven wel hebben, bijvoorbeeld over 5G. Ondernemers kunnen ook een beeld schetsen van de impact van mogelijke maatregelen op de bedrijfsvoering en de economie en van de effecten van spionage. Dan is een informatiepunt China, zoals de regering wil, net niet genoeg.

 

Reciprociteit: oog om oog

Veel hangt af natuurlijk af van Brussels beleid. Ik denk dat ook de EU vooral de samenwerking met China moet blijven zoeken, maar wel op basis van een herzien, toetsbaar en handhaafbaar handels- en investeringsakkoord. Ik ben wel blij dat de Chinastrategie van het kabinet hier ook aandacht voor vraagt. Het zou daarbij goed zijn als de EU in anti-dumping-, anti-subsidie- en vrijwaringsprocedures sneller en adequater kan reageren op marktverstoringen. Daarbij zou moeten worden ingezet op reciprociteit. Ruw gezegd: oog om oog, tand om tand.

 

Marhijn Visser

Beleidssecretaris Internationaal Ondernemen