Grote vervuilers? Kom op: ondernemers zijn juist bezig met duurzaamheid

19-04-2019

Soms voelt het alsof ik in twee werelden leef: de wereld in de media en de wereld in mijn dagelijkse omgeving. Aan die eerste beleef ik de laatste tijd weinig plezier. Ik krijg het gevoel dat ik me moet schamen omdat ik voorzitter van VNO-NCW West ben, 'de organisatie die zich verzet tegen een nationale CO2-heffing'. Ik vertegenwoordig blijkbaar de industrie, die te boek staat als vervuilend, zich verrijkt ten koste van de burgers en niet hard loopt voor de energietransitie. Althans: dat is de framing die even meedogenloos is als halsstarrig.

 

Investeren in duurzaamheid

In de andere wereld, waarin ik mensen persoonlijk spreek, krijg ik veel energie. Ik ontmoet ondernemers in alle variaties – groot, klein, uit verschillende bedrijfstakken – maar met één gemene deler: ze kennen een enorme drive om in actie te komen tegen de klimaatverandering en te investeren in de energietransitie en duurzaamheid. Ja, óók ondernemers uit de maakindustrie!

 

Duurzaam energie opwekken

Ze werken samen met provincies, gemeenten en kennisinstellingen die dezelfde drive hebben. Iedereen zet zijn schouders onder innovatieve projecten, die zo kansrijk zijn dat ze kunnen zorgen voor een CO2-neutrale energievoorziening. In Zuid-Holland wordt er geïnvesteerd in een systeem waarbij woonwijken met de restwarmte van de industrie worden opgewarmd. Een grootschalig project is de aanleg van een CO2 Smart Grid in Noord-Holland, een netwerk dat CO2 producerende met verbruikende bedrijven verbindt. Er zijn pilots met elektrische binnenvaart. Ondernemers experimenteren volop met nieuwe energiebronnen als aardwarmte, waterstof en getijdenenergie. Het is te veel om op te noemen.

 

Duurzame business cases

De regionale verenigingen van VNO-NCW, waaronder VNO-NCW West, ondersteunen hun leden bij het realiseren van hun energieambities. In het netwerk Groene Groeiers bieden we ondernemers de mogelijkheid mee te doen aan de ontwikkeling van duurzame business cases. In de voorlichtingscampagne Wattjemoetweten.nl helpen we midden- en kleinbedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

 

Strijden tegen klimaatverandering

Het Nederlandse bedrijfsleven strijdt tegen de klimaatverandering in alle hevigheid. Dat gebeurt op zoveel plekken dat journalisten het niet bij kunnen houden, laat staan de kracht ervan duiden. In mijn omgeving zie ik ondernemers hard lopen voor de energietransitie – in tegenstelling tot wat de media roepen. Drie maal raden in welke wereld ik me het liefst begeef.

 

Audrey Keukens

Voorzitter VNO-NCW West