Grote bedrijven en kleine mkb-ers zijn samen belangrijk in exportbeleid

04-12-2020

Het is altijd fijn als wat je bijna zeker weet, door onderzoek wordt gestaafd. En als dat onderzoek een prijs krijgt, wat wil je dan nog meer? Het was voor mij misschien gevoelsmatig geen grote verrassing, maar ik ben wel blij, dat het onderzoek van het CBS naar de rol van het mkb de Lawrence R. Klein award kreeg.

 

Beste artikel van CBS

De award is een prijs voor het beste artikel in de afgelopen 2 jaar in het Journal of Economic Structures. 'The role of small and medium sized enterprises in the Dutch economy: an analysis using an extended supply and use table' laat onder andere zien dat het mkb goed is voor 25 procent van het exportvolume, maar uiteindelijk voor 43 procent van de toegevoegde waarde zorgt.

 

Motor van economie

Export is de veelgenoemde motor van de Nederlandse economie. Het beeld lijkt wel eens te zijn dat dit vooral iets is van grote bedrijven. Dat klinkt ook logisch. Er zijn allerlei belemmeringen om over de grens te gaan. De mogelijkheden zijn onbekend, de schaal ontbreekt et cetera.

 

Wie maakt die mooie auto?

Het CBS heeft wat dieper in de cijfers gekeken door te kijken naar de waardeketens: wie levert wat aan wie. Simpel gezegd: één bedrijf levert een mooie auto, maar daar zit van alles in van Nederlandse toeleveranciers. Dan blijkt dus dat het aandeel van het mkb in de toegevoegde waarde door export (wat we er in euro’s aan over houden) naar 43 procent gaat.

 

Mkb profiteert van waardeketen

Mooi dat die analyse het samenspel tussen groot en klein laat zien. Door deel te nemen aan dergelijke waardeketens kunnen mkb-bedrijven dus toch profiteren van de mogelijkheden die buitenlandse markten bieden. Wie dit samenspel niet onderkent, kan makkelijk verkeerde besluiten nemen. Als je alléén kijkt naar groot of klein, laat je de exportmotor haperen.

 

Thomas Grosfeld

Beleidssecretaris innovatie