Goed vestigingsklimaat vraagt ook om goede internationale scholen

14-11-2018

Hoe maak je Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven? Natuurlijk met een gunstig fiscaal klimaat, maar er zijn méér factoren die een belangrijke rol spelen. Neem bijvoorbeeld de aanwezigheid van goede internationale scholen voor de kinderen van buitenlandse werknemers die zich hier als expat vestigen. Zijn die er niet of bestaan er lange wachtlijsten voor, dan is dat een serieuze hinderpaal voor bedrijven en andere organisaties om zich de grens over te wagen.

 

Internationale scholen

Gelukkig kent Nederland al jaren een kwalitatief goed aanbod van internationaal onderwijs. De druk op deze internationale scholen neemt echter steeds verder toe. In steden met veel expats zoals Amsterdam en Den Haag is dan ook sprake van wachtlijsten voor deze scholen. Dat is een probleem, zeker als je bedenkt dat als gevolg van de Brexit het aantal expats sterk zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de verhuizing van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam, een organisatie met 900 man personeel.

 

Meer capaciteit

Heel verstandig dus dat de overheid vorig jaar al 10 miljoen heeft uitgetrokken voor de regio's Amsterdam en Den Haag om meer capaciteit te creëren. Dit in samenwerking met de betrokken scholen en gematched met geld van de besturen en de gemeenten. Verder zijn er ook initiatieven voor uitbreiding in Delft, Rotterdam en Eindhoven. De vraag is of dit genoeg zal blijken te zijn. Zo niet zal er meer steun moeten komen. Eén ding is zeker: als we praten over het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven is goed internationaal onderwijs essentieel.

 

Gertrud van Erp

Beleidssecretaris onderwijs en scholing