Gemiddelde pensioenleeftijd stijgt snel. En ja, dat is goed nieuws

07-08-2019

Het gaat snel. Natuurlijk is de tendens al jaren duidelijk, maar toch was ik vandaag verrast. Want ik durf het wel een mijlpaal te noemen dat de leeftijd dat we in Nederland daadwerkelijk met pensioen gaan nu gemiddeld op 65 jaar ligt. In 2018 steeg de gemiddelde pensioenleeftijd namelijk in één klap met 5 maanden, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Als we wat verder terug kijken wordt nog duidelijker hoe snel deze ontwikkeling is gegaan. Ging in 2006 nog 88 procent van alle werknemers voor hun 65e verjaardag met pensioen, nu is dat nog maar 34 procent. In 2006 was ruim een kwart 59 jaar of jonger, in 2018 was dat aandeel afgenomen tot minder dan 5 procent.

 

Goed nieuws voor pensioenstelsel

Het is natuurlijk goed nieuws dat de feitelijke pensioenleeftijd nog steeds stijgt. Goed voor de houdbaarheid van ons pensioenstelsel, goed voor de arbeidsmarkt, goed voor de schatkist en vooral ook goed voor werknemers die graag aan de slag blijven. Werknemers worden daartoe ook gestimuleerd door de fiscale maatregelen die zijn genomen. Ook is er simpelweg meer behoefte aan de arbeidskracht van oudere werknemers. En we zien dat maatregelen van werkgevers gericht op het langer duurzaam inzetbaar houden van mensen nu ook echt vruchten beginnen af te werpen.  

 

Gaat stijging AOW-leeftijd niet te snel?

Toch roept het ook de vraag op of de stijging van de pensioenleeftijd voor sommige werknemers – bijvoorbeeld in de zware beroepen – niet te snel gaat. Gelukkig is er juist voor deze laatste groep in het Pensioenakkoord dat kort voor de zomer is gesloten het nodig afgesproken, zoals een matiging van de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Vanaf 2021 – als de wetgeving voortvloeiend uit dit akkoord ingevoerd moet zijn – zijn daar dan meer mogelijkheden voor. Zo zal de fiscale boete van 52 procent bovenop vroegpensioen-regelingen (de RVU-boete) vijf jaar lang versoepeld worden voor 60-plussers die zwaar werk doen.

 

Maatwerk en deeltijdpensioen

De RVU-maatregelen kunnen dus helpen maar belangrijk blijft het om te kijken naar maatwerk. Veel mensen kunnen en willen best gedeeltelijk doorwerken in plaats van volledig met pensioen. Hier zijn al veel fiscale mogelijkheden voor, waarmee je bijvoorbeeld je pensioen gedeeltelijk naar voren haalt. Een goede geleidelijke afbouw kan voor werknemers heel prettig zijn en werkgevers kunnen zo nog profiteren van de kennis en ervaring van oudere werknemers.

 

Geen vroegpensioen voor iedereen

De stijgende lijn moeten we dus vooral proberen voort te zetten. Want in het Pensioenakkoord is ook overeengekomen dat het níet de bedoeling is om weer vroegpensioenregelingen voor iedereen te gaan afspreken. Dat betekent blijven investeren in ‘leven lang leren’ en individuele werknemers meer keuzes bieden bij pensionering.

 

Hedda Renooij

Secretaris Pensioenbeleid