Gemeenteraadsverkiezingen: wees zuinig op bedrijventerreinen

04-02-2022

Als je er even bij stilstaat, gaat het je bijna duizelen. We moeten in Nederland één miljoen huizen bijbouwen in tien jaar. Een enorme opgave waar we hard aan moeten trekken. Gemeenten zoeken driftig mee naar oplossingen. Helaas zie ik te vaak de reflex bij raadsleden dat ze dan maar bedrijventerreinen willen opofferen voor huizen. Ik hoop dat de gemeenteraadsverkiezingen daar verandering in brengen. We moeten zuinig zijn op deze terreinen die zo'n centrale rol spelen in sociale cohesie, innovatie en werkgelegenheid.

 

Te snel focus op bedrijventerreinen

Gemeenteraden zoeken vaak binnen de bebouwing naar locaties om nieuwe huizen te bouwen; starterswoningen, appartementen, huizen met een tuin. Te snel wordt er dan gefocust op dat bedrijventerrein dat zo gunstig ligt en zo mooi ontsloten is. En wie niet veel binding met bedrijven heeft, stoort zich al snel aan grijze, industriële gevels.

 

Hard werken aan innovatie en duurzaamheid 

Maar ga eens kijken achter die 'lelijke' muur en zie hoe op die terreinen wordt gewerkt. Ongeveer een derde van de totale werkgelegenheid is daar te vinden. Hier werken de vakmensen en de stagiaires waar we zo graag die huizen voor bouwen. Er worden mooie producten gemaakt en gedreven mensen zijn hier bezig met innovaties die onze nieuwe economie gaan bepalen. Juist op bedrijventerreinen wordt hard gewerkt aan duurzaamheid en circulariteit, want daar gelden vaak strengere milieueisen. Ik wil gemeenteraadsleden adviseren op bezoek te gaan bij hun bedrijventerreinen en daar het werk en de ondernemers te leren kennen.

 

Regionaal woningaanbod afstemmen 

Durf voor de woningbouw verder te kijken, zoals ook in het regeerakkoord staat. Dus én verstedelijken én oplossingen zoeken door ook te bouwen aan randen van steden en dorpen. Overleg daarom regionaal om vraag en aanbod van huizen en bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen. Zo kan de woningvoorraad groeien én behoud je de plekken waar gewerkt, geleerd en geïnnoveerd kan worden. En mensen willen sneller verhuizen als het niet te ver weg is. Want wat heb je aan nieuw huis als je van daaruit niet ergens in de buurt kunt werken.

 

Weg is weg. Dat geldt zeker voor industrieterreinen en de werkgelegenheid. Koester als gemeente dus wat je hebt en betrek als raad je ondernemers in de plannen.

  

Petra Tiel

Beleidssecretaris openbaar bestuur