Gemeenteraadsverkiezingen: de binnenstad moet prioriteit krijgen

11-01-2022

Als de afgelopen lockdown iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat inwoners van gemeenten snakken naar wandelen, winkelen en elkaar ontmoeten in een aantrekkelijke binnenstad. ’s Ochtends een kop koffie in de stad, overdag shoppen, 's avonds uit eten en dan naar het theater of de bioscoop. De binnenstad levendig houden is al sinds de financiële crisis een belangrijk dossier voor gemeenten, maar corona heeft de urgentie nog eens aangescherpt.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Gaan de komende gemeenteraadsverkiezingen zorgen voor hoognodige verandering, zodat gemeenteraadsleden voortvarend aan de slag kunnen? Er is namelijk lef en durf van bestuurders nodig. Bijvoorbeeld om vierkante winkelmeters te schrappen. Dat zal ervoor zorgen dat een ander gemeentelijk hoofdpijndossier – de woningmarkt – ook bediend kan worden. Want vaak is de wil er wel bij alle partijen – zoals vastgoedeigenaren en winkeliers – maar heeft de gemeente de sleutel in handen om het mogelijk te maken.

 

Levendige binnenstad zorgt voor veiligheid

Leegstand maakt straten onaantrekkelijk, met lagere aanloop en nog meer leegstand tot gevolg. Dat maakt buurten onveilig. Schimmige winkels die gebruikt worden om geld wit te wassen: daar wordt – behalve criminelen – niemand beter van. En het gaat ten koste van toerisme en de leefbaarheid, want winkelgebieden vervullen een belangrijke sociale functie waar mensen contacten aangaan.

 

Werk met elkaar samen voor de binnenstad

Daar is voor nodig dat de juiste mensen bij elkaar worden gezet. Best een uitdaging, zeker voor kleinere gemeenten. Maar gelukkig hoeft niemand het wiel alleen uit te vinden. Werk nou juist samen met private partijen en met andere gemeenten, deel de deskundige mensen en overleg met andere gemeenten over wat nou een aantrekkelijk winkelaanbod is zodat niet alle binnensteden op elkaar lijken.

 

Hou de binnenstad bereikbaar

Zorg er ook voor dat de binnenstad bereikbaar blijft. Er moet naast ruimte voor voetgangers en fietsers ook voldoende ruimte zijn voor pick-up points, laad- en losplekken, het ov én parkeerplaatsen voor elektrische auto’s. Dit maakt bevoorrading eenvoudig en winkelen aantrekkelijker. Ook dat wordt geen gemakkelijke puzzel voor de nieuwe gemeenteraden en bestuurders straks.

 

Petra Tiel

Beleidssecretaris openbaar bestuur