'Gemaakt in Europa' is geen label, maar noodzaak 

31-05-2024

Joost Klein had met zijn catchy 'Europapa' een positieve boodschap, terwijl er tegelijkertijd genoeg redenen zijn om ons zorgen te maken. We kunnen niet naïef zijn en moeten alles op alles zetten om onze Europese waarden te beschermen. 

 

Bedreigingen voor Europa

Vorige maand presenteerden VNO-NCW en MKB-Nederland hun geactualiseerde koers: als vierde pijler is een weerbaar Nederland toegevoegd. Er komen enorme bedreigingen op ons af: oorlog, cybercrime, klimaatverandering. Beleid om klimaatverandering tegen te gaan of de asielinstroom te reguleren, en tegelijk ruimte te blijven bieden aan de komst van kennismigranten en internationale studenten, werkt alleen als we dat gezamenlijk doen. Grote problemen trekken zich niets aan van landsgrenzen. 

 

Internationaal economisch verkeer

Onze waarden, het ondernemerschap, de vrije markt: het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Als onze internationale gemeenschap uit elkaar valt, heeft Nederland een enorm probleem. Kijk alleen al naar het bedrijfsleven binnen de regio West. De kassen in het Westland, de Rotterdamse haven, Schiphol en de zaadveredeling in Noord-Holland: allemaal zijn ze gebaat bij internationaal economisch verkeer van goederen en personen, en eerlijke spelregels op de vrije markt.  

 

Essentiële voorzieningen 

Als we niet afhankelijk willen zijn van producten of grondstoffen uit dubieuze landen, zullen we moeten investeren in onze eigen bedrijven. 'Made in Europe' - 'Gemaakt in Europa' - is geen label, maar een noodzaak in deze onzekere tijden. Weerbaar zijn betekent dan ook dat we werken aan een circulaire economie. De defensie-industrie, maar ook windmolens, boorplatforms en belangrijke kabels en leidingen langs de kust zijn essentiële voorzieningen waar we autonoom in moeten zijn. 

 

Vol overtuiging

Ga daarom op 6 juni stemmen. De opkomst ligt traditioneel laag: volkomen onterecht! Om de economie van morgen veilig te stellen, moeten we vandaag vol overtuiging voor Europa kiezen. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen! 

 

 

Marck Hagen 

Voorzitter VNO-NCW West