Geld lenen kost geld. Niet geld lenen ook

12-05-2020

441 miljoen aan toeristenbelasting. 1 miljard aan parkeerbelastinggeld. 4 miljard aan OZB.  Wegvallende huurinkomsten, dalende winsten uit eigen bedrijven zoals havenbedrijven en zwembaden, en o ja, de terrassen zijn dicht dus geen precariogelden. Onze collega’s van de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben eens op een rijtje gezet wat zij mislopen aan inkomsten als gevolg van corona. Het rijtje liegt er niet om.

 

Uitgaven

Tegelijkertijd lopen de uitgaven op. De gemeente Amsterdam ziet het beroep op de bijstand met 200% stijgen. Enschede: een verdubbeling. Hengelo: +50 %`. Er is meer vraag naar bijzondere bijstand. Sportverenigingen en culturele instellingen kloppen aan voor hulp. En dit terwijl de gemeentefinanciën er in veel plaatsen er al niet zo goed bij stonden als gevolg van de problemen in het sociale domein.

 

Niet doen

Kortom: gemeenten zitten in hetzelfde schuitje als veel ondernemers. Ze dreigen failliet te gaan. Hun reflex is, begrijpelijkerwijs: bezuinigen. Zwembad dicht. Geen steun meer aan sportclubs. Onderhoud aan de weg even uitstellen.

En dat is een bar slecht idee.

 

Investeren

Juist nu moeten gemeenten gaan investeren. Wees anticyclisch, zoals ook het Rijk nu doet. Haal infrastructuurprojecten juist naar voren, zodat de orderportefeuilles van je lokale bouwbedrijven gevuld blijven. Verstrek vergunningen waar mogelijk. Laat de badmeester zijn baan behouden en houd de sportclubs open.

 

Buffers

Waar dat geld vandaan moet komen? Provincies zullen zich over hun schroom heen moeten zetten om hun financiële buffers aan te spreken. Voor deze situatie zijn die buffers bedoeld. Het Rijk hamert erop dat we alleen samen uit de corona crisis kunnen komen. Dat betekent ook samen de portemonnee trekken.

 

Bijna gratis

Maar er is nog een optie voor gemeenten: lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Waarom zou een gemeente dat niet doen? Geld is bijna gratis momenteel.

 

Banen

En ja, ik weet het: geld lenen kost geld. Maar niet investeren kost ook geld. Weet je die banen te behouden voor je gemeente, dan voorkom je dat mensen in de bijstand raken en langs die weg op de gemeentebegroting drukken.

 

Erik te Brake
Teammanager fysieke omgeving en markten