Geef kernenergie een eerlijke kans

12-01-2022

Het nieuwe kabinet wil kernenergie een nieuwe kans geven. Dat  is goed nieuws, want daarmee wordt het ‘energiepakket’ voor de noodzakelijke verduurzaming uitgebreid met een zekere optie die geen CO2 uitstoot. Het kabinet wil de kerncentrale van Borssele langer openhouden en daarnaast de bouw van 2 nieuwe centrales mogelijk maken.

 

Noodzaak

De komen jaren zal de economie meer en meer op elektriciteit gaan draaien: auto’s, huizen, industrie. Daarnaast gaan we enorm veel groene waterstof produceren en gebruiken, en die wordt gemaakt uit elektriciteit. En dat allemaal zonder CO2-uitstoot. Met zon en wind, maar dat is niet genoeg, want die heb je niet altijd. Biomassa willen we niet meer. In deze context komt  kernenergie weer vol in beeld.      

  
Niet morgen gebouwd

Maar die 2 centrales staan er niet morgen, daar zijn vele jaren mee gemoeid. Met de daadwerkelijke bouw, maar ook met alle procedures die doorlopen moeten worden voordat met de bouw kan worden begonnen. Die procedures moeten korter. Naar verwachting kan het ook sneller omdat met de huidige kerncentrales internationaal al veel ervaring is opgedaan.

 

Veiliger centrales

Kernenergie is niet onomstreden. Tegenstanders wijzen op het afvalprobleem en de veiligheid. Ik kan mij de Tsjernobil-ramp in 1986 nog herinneren, want toen werd ik  - in een andere functie – uit mijn bed gebeld voor crisisoverleg. Daar staat tegenover dat moderne kerncentrales veel veiliger zijn, en er van alles is ingebouwd om bij de geringste verstoring alles direct uit te schakelen. Ook wordt internationaal gezocht naar betere oplossingen voor het afvalprobleem.

 

Groen of niet?

De Europese Commissie gaat daarin mee en wil kerncentrales op de lijst van duurzame investeringen zetten. Daar is een stevig debat over ontstaan: is kernenergie wel of niet groen? Ik zeg: niet zo donkergroen als wind of zon, maar noodzakelijk voor het slagen van de energietransitie. Want kerncentrales leveren altijd en houden de elektriciteit betaalbaar.

 

Frits de Groot

Beleidssecretaris energie