Fiscaal beleid deugt, wel transparantie nodig voor draagvlak

11-06-2019

Er heerst verontwaardiging en onbegrip in de samenleving over het feit dat enkele grote bedrijven in Nederland recentelijk geen winstbelasting hebben betaald. Dat sentiment leefde onlangs ook in de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek over de belastingafdracht door multinationals.

 

Kleine thuismarkt

Dit is geen gevolg van het Nederlandse fiscale stelsel of de keuzes die deze ondernemingen maken. Het heeft veel meer te maken met grote multinationals die opereren vanuit een kleine thuismarkt. Winstbelasting wordt geheven over de winst, dus over opbrengsten minus zakelijke kosten. Dat werkt in alle landen zo. Voor grote multinationals met kleine thuismarkten kunnen de aftrekbare kosten in verhouding tot de lokale opbrengsten relatief groot zijn.

 

Ruimte voor ondernemen

Nederland verdient zijn geld voor een groot deel in het buitenland, en het overheidsbeleid is erop gericht om ondernemers te laten expanderen over de grens. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en te groeien, in binnen- en buitenland. Op die manier borgen we duurzame economische groei en werkgelegenheid voor Nederland. Het beleid (ook fiscaal) deugt, maar moet natuurlijk wel kunnen steunen op maatschappelijk draagvlak. Als het daaraan ontbreekt, moeten we daar de dialoog over aangaan.

 

Transparantie

Voor draagvlak en dialoog zijn inzicht en begrip noodzakelijk. Transparantie kan daarbij helpen. Veel ondernemingen treden al naar buiten over hun belastingbeleid. Ook zijn bedrijven transparanter over de belasting die zij betalen in landen waar zij actief zijn.

 

Code

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel kwam recent met het voorstel een ‘tax governance code’ te ontwikkelen. Dat is een interessant voorstel. Het kan helpen een ‘gouden standaard’ te zetten voor de openheid van bedrijven over hun belastingstrategie en -gedrag. Hoe stakeholders worden betrokken bij het belastingbeleid en wat de rol van ondernemingsbestuur, commissarissen en aandeelhouders hierbij is. Hier ligt een kans voor Nederland, ook om internationaal de toon zetten. Het bedrijfsleven pakt die handschoen graag op.

 

Dirk Jan Sinke

Beleidssecretaris Fiscale Zaken