Extreme energieprijzen: niet kiezen tussen eating or heating!

16-09-2022

Nu al leggen ondernemers hun productie geheel of gedeeltelijk stil en doen tuinders de lichten in hun kassen uit. Nu al gaan bedrijven failliet door de extreme energieprijzen. Ik maak me grote zorgen over de bedrijven in onze regio, waarvan een flink aantal energie-intensief is. Neem de glastuinbouw in de kustprovincies of de industrie in de havens van Rotterdam en Amsterdam. De vraag is of zij de komende winter doorkomen.

 

Steunmaatregelen tegen hoge energieprijzen  

Nog een paar dagen en dan is het Prinsjesdag. Hoop dat het kabinet dan alsnog steunmaatregelen voor het energie-intensieve bedrijfsleven aankondigt, heb ik niet. Hoop dat we de Tweede Kamer kunnen overtuigen dat dit beleid tot onacceptabel ernstige consequenties leidt, heb ik wel. De glastuinbouw en ambachtelijke bakkers hebben vorige week de noodklok geluid. Andere sectoren zullen volgen. Bij ongewijzigd beleid wordt een snelle toename van het aantal faillissementen verwacht. Dan komen werknemers op straat te staan. Die worden ook met een veel hogere energierekening geconfronteerd en komen voor de keuze te staan 'eating or heating'. Dat wil je niet!

 

Stel energiebelasting uit

En dat terwijl betaalbare en haalbare oplossingen voor het oprapen liggen. Voor het energie-intensief mkb kan de energiebelasting in 2023 en 2024 worden uitgesteld. De voorgenomen verlaging van de ODE (heffing op energie om de transitie naar duurzame bronnen te financieren) kan naar voren worden gehaald. Verder moet er een mkb-noodfonds komen om op maat steun te verlenen, evenals overheidsgarantieregelingen zodat financiële instellingen ondernemers overbruggingskredieten willen geven.

 

Versnel de energietransitie 

De Europese Commissie werkt ook aan een pakket maatregelen om de energiecrisis te bedwingen. Nederland kan niet achterblijven. Tegelijkertijd moeten we de energietransitie versnellen. Provincies en gemeenten spelen daarin een belangrijke rol via de Regionale Energiestrategieën (RES-en). De plannen liggen er, het komt aan op voortvarend uitvoeren. Uitbreiden van de capaciteit van het elektriciteitsnet bijvoorbeeld.

 

Ondernemers presenteren duurzame innovaties 

De regionale verenigingen van VNO-NCW helpen daarbij. In de regio West werken we onder meer mee aan een groot project dat bedrijfsdaken benut voor het opwekken van zonne-energie. En ook onze groene groeiers - ondernemers met duurzame innovaties voor energie – participeren in RES-projecten. Kortom, help ondernemers nú met hun energierekening én schakel sneller om naar alternatieve energiebronnen. De aanpak van de energiecrisis is zo klaar als een klontje.

 

 

Audrey Keukens
Voorzitter VNO-NCW West