'Excessief' lenen door dga's? Dat ziet het kabinet verkeerd

08-05-2020

Het kabinet heeft de afgelopen maanden de liquiditeitspositie van ondernemers op allerlei manieren ondersteund. En terecht, want veel ondernemers hebben het ontzettend lastig in deze coronacrisis. Nu is er een hele makkelijke én goedkope manier om zo'n 6 miljard aan liquide middelen in ondernemingen te laten. Ik heb het over het wetsvoorstel Excessief lenen, aangekondigd op Prinsjesdag 2018 door toenmalig staatssecretaris Menno Snel.

 

Werkloos op een bankrekening 

Die maatregel is gericht op dga’s die geld van hun vennootschap lenen. Voor die ondernemers is dat vaak een makkelijkere, snellere en minder bureaucratische manier dan een lening of hypotheek aanvragen bij een bank. Voor bv’s is het ook aantrekkelijker om geld uit te lenen aan de dga dan dit werkloos op een bankrekening te laten staan. Het kabinet wil nu dat leningen boven de 500.000 euro worden gezien als een dividenduitkering aan de dga, waardoor die dus dividendbelasting is verschuldigd aan de fiscus.

 

Hoezo excessief?

Het voorstel suggereert dat deze vorm van lenen misbruik en ontwijking van belasting zou zijn. Dat klopt niet en daarom hebben wij dit  altijd bestreden. Om jarenlang staande fiscale praktijk ineens als 'excessief' te betitelen stuit veel ondernemers tegen de borst. Als de Belastingdienst gewoon gebruik had gemaakt van de bestaande bevoegdheden om ongewenste situaties te bestrijden, dan hadden we deze discussie niet gehad. Het wetsvoorstel is dus in feite overbodig, en maakt dat straks de goeden onder de kwaden lijden.

 

Spelregels

En het wordt nog erger want het kabinet wil de wet niet alleen toepassen op nieuwe leningen, maar ook voor bestaande gevallen. Dat vind ik vreemd: je kunt de spelregels toch niet tijdens het spel veranderen? Eerbiedigende werking voor bestaande gevallen is dan wel het minste dat het kabinet in acht kan nemen.

 

Crisisbeleid

Het voorstel leidt tot een aanslag op de financiële positie van ondernemers. Het geld dat door ondernemers aan de fiscus versneld moet worden afgedragen staat niet op hun eigen bankrekening en moet dus worden onttrokken aan het bedrijf. Vandaar die 6 miljard. Dat is geld dat het bedrijf in het slechtste geval nodig heeft om de recessie door te komen. In het beste geval zet de maatregel een rem op het herstel en de wederopbouw van onze economie. Dat is allebei tegenstrijdig aan het crisisbeleid dat juist ervoor wil zorgen dat bedrijven financieel gezond blijven en dat banen blijven behouden.

 

Gijs Strijker

Beleidssecretaris belastingen