Europese Unie is niet heilig, maar kijk eens naar de toekomst

13-05-2019

En toch schrik ik er nog regelmatig van. De ongenuanceerdheid en soms regelrechte haat die je bij sommigen oproept als je je uitspreekt over het belang van Europa. Natuurlijk hoef je de Europese Unie niet heilig te verklaren. Daar is ook zeker geen aanleiding toe. Maar één blik op de uitdagingen van de toekomst – de machtsstrijd tussen de VS en China, wereldwijde klimaatverandering, de invloed van buitenlandse tech-giganten – en het is duidelijk dat Nederland daar in z'n eentje niet tegen opgewassen is.

 

EU moet meerwaarde laten zien

Daarom geloven ondernemers ook in het belang, de kracht en de toekomst van een verenigd Europa. Natuurlijk, dan moet de EU wel – samen met de lidstaten – haar meerwaarde laten zien en concrete oplossingen bieden. Voor burgers én bedrijven. Want inderdaad, niet iedereen heeft de afgelopen jaren ervaren als vooruitgang. Dat kan beter, en dat moet beter.

 

Europese manier van leven

De Europese Unie van vandaag – met al haar imperfecties – is het resultaat van een jarenlange, gezamenlijke krachtsinspanning van lidstaten, ondernemers en inwoners van Europa. Daar mogen we trots op zijn. Want samen maken we de Europese manier van leven mogelijk en die is uniek. We leven in de EU immers in de meest open, vrije en welvarende samenleving van de wereld. Dat geluid dragen we ook graag uit in de aanloop naar de Europese verkiezingen met de campagne 'EU: Waarde in de wereld'.

 

Sterker en onafhankelijker

Om ook in de toekomst onze European way of life te beschermen, moeten we ervoor zorgen dat Europa sterker en onafhankelijker in de wereld komt te staan. De EU moet speler zijn, geen bal. Dat betekent nieuwe taken voor Europa, zoals een effectief migratiebeleid, een partnerschap met Afrika, een geïntensiveerd veiligheidsbeleid, meer autonomie op technologie- en energiegebied en een eigen handelsbeleid. Een belangrijke opdracht voor het nieuwe Europese parlement en de nieuwe Europese Commissie. 

 

Stem op 23 mei

En oh ja, had ik het al gehad over 75 jaar vrede in West-Europa? En over het feit dat Nederland 25 procent van zijn inkomen dankt aan de interne markt? Ik ga in ieder geval stemmen op 23 mei. U toch ook?

 

Hans de Boer

Voorzitter VNO-NCW