Europees onheil afgewend, maar nu geen goldplating graag

22-02-2019

Het is spannend geweest. Lange tijd zag het ernaar uit dat de nieuwe Europese richtlijn over 'Transparent and predictable working conditions' forse schade zou toebrengen aan bedrijven en sectoren. De Europese Commissie wil meer zekerheid voor werknemers en ze daarom een aantal minimumrechten geven.

Het Europees Parlement wilde er echter nog een schepje bovenop doen, kleine baantjes blokkeren en zo flexibiliteit beperken. Het onmisbaar zijn van flexibele arbeid werd daarmee ontkend. Geen goed idee: we weten allemaal dat veel sectoren en werknemers (zoals bijvoorbeeld studenten en scholieren) gebaat zijn bij flexibele contracten.

 

Definitie werknemer

Het idee van de Europese Commissie was om een definitie van werknemer op Europees niveau vaststellen. Waar geen problemen zijn, werden ze gemaakt, zou ik zeggen. Maar de onderhandelingen tussen Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben gelukkig niet een doodlopende weg ingeslagen.

 

Implementeren

Een Europese definitie van werknemer is namelijk afgewend. Dit zal worden overgelaten aan de lidstaten, op het niveau dat het ook hoort dus. Daarbij moeten de lidstaten zich wel houden aan de jurisprudentie van het Europese Hof. En dat is een juiste vaststelling. Nog een paar gevolgen? Contracten tot drie uur per week worden uitgezonderd. En de werkgever mag de essentiële informatie over de arbeidsovereenkomst binnen zeven dagen leveren. Over de proeftijd is afgesproken dat die maximaal 6 maanden mag  zijn. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor specifieke gevallen als ambtenaren, medewerkers in dienst van defensie of politie en hulpdiensten. Als de werknemer om verandering van zijn arbeidsovereenkomst vraagt, omdat hij bijvoorbeeld een ander rooster wil, kan de werkgever dit zonder motivering afwijzen. Als de richtlijn is gepubliceerd, hebben de EU-lidstaten drie jaar de tijd om deze te implementeren in hun nationale wetgeving.

 

Goldplating

Dan moeten we er nog voor waken dat er geen goldplating plaatsvindt, oftewel het veel strenger maken van Europese regels in eigen land. Implementeren moet gewoon één op één gebeuren. Het Europees Parlement wilde met zijn voorstellen zekerheid bieden aan werkenden. Maar als je het mij vraagt is zekerheid bieden, werk bieden. Dat pleidooi is beloond. Met dit resultaat is veel onheil afgewend en kunnen bedrijven verder.

 

Mario van Mierlo, secretaris arbeidsvoorwaarden VNO-NCW en MKB-Nederland