Eindelijk de WHOA: tweede kans zonder surseance of faillissement

27-05-2020

De Wet homologatie onderhands akkoord is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Daar ben ik blij mee. De wet zorgt er namelijk voor dat schulden sneller geherstructureerd kunnen worden. Dat is belangrijk om faillissementen en baanverlies te voorkomen. Daar ging wel wat aan vooraf: het wetstraject kende een lange voorbereidingstijd van bijna 8 jaar. Vorig jaar zomer was het wetsvoorstel in de huidige vorm dan eindelijk gereed voor behandeling in de Tweede Kamer. Op een aantal vragen van de VVD, het CDA en D66 na, die door de minister werden beantwoord, leek het wetsvoorstel zonder al te veel politieke belangstelling uiteindelijk als hamerstuk in januari plenair te worden voorgelegd.

 

Heftige discussies

Intussen vond een aantal andere partijen dan toch dat de positie van de mkb-er tekort schoot in het wetsvoorstel, en vond een heftige discussie plaats tussen voor- en tegenstanders van de ingediende amendementen van de PvdA en de SP onder de vleugels van ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf. Een groot aantal amendementen en moties passeerden de revue en de meesten daarvan zijn aangenomen. Op naar een mogelijkheid om de ondernemer een tweede kans te geven zonder surseance of faillissement!

 

Herstructureren zonder faillissement

De hoop is nu dat het vervolgtraject in de Eerste Kamer soepel verloopt, zodat binnenkort ondernemingen met op zich rendabele bedrijfsactiviteiten kunnen worden geherstructureerd voordat zij in faillissement belanden. Op 2 juni zal de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid de procedure bespreken.

 

Behoud van werkgelegenheid

Goed dus voor behoud van werkgelegenheid en voor de economie. De schuldenaar kan proberen om samen met de schuldeisers tot een akkoord te komen. Daarna wordt dat akkoord voorgelegd aan de rechter die de eerlijkheid van de procedure en de verdeling beoordeelt. Na het ‘homologeren’ van het akkoord door de rechter, die daarmee zijn goedkeuring geeft, wordt het akkoord ook opgelegd aan schuldeisers die in zijn ogen onterecht medewerking weigeren.

 

Zachte landing voor ondernemers

Het prettige is daarnaast, dat de WHOA ook kan worden gebruikt voor een zachte landing. Door de coronacrisis staat het water een aantal ondernemers aan de lippen. Een aantal van hen kan ook met de toekomstige eisen onvoldoende omzet genereren om hun onderneming te kunnen voortzetten. Denk aan de kleine kroeg op de hoek of het kleine restaurant. Hoe moeten zij de anderhalve meter afstand kunnen realiseren voor hun werknemers en klanten? Ondernemers zijn creatief en zullen alles doen om hun onderneming voort te zetten, maar soms staat het buiten hun macht om door te kunnen gaan.

 

Gecontroleerde afwikkeling

Hoe fijn is het dan, dat voor hun onderneming een gecontroleerde afwikkeling kan plaatsvinden, waarbij, om schuldeisersbelangen te beschermen, de schuldeisers uiteraard in een betere positie zullen worden gebracht dan indien een faillissement plaatsvindt. Een faillissementsprocedure is duur en kan lang duren. Bovendien heeft een faillissement heftige gevolgen voor de schuldenaar, die bij een persoonlijk aansprakelijkheid alles kan kwijt raken wat hij heeft opgebouwd. Kortom een zachte landing waarbij, naast de onfortuinlijke ondernemer, ook nog eens de schuldeisers zijn gebaat.

 

Susanne van Dijk

Beleidssecretaris juridische zaken