Een nieuwe concernregeling? Dat voelt als vliegen in het donker zonder radar

25-02-2019

Ik ben blij met de Nederlandse Belastingdienst. Ja, u leest het goed. Die beschouwt voor het heffen van belasting een onderneming met meerdere filialen of vennootschappen als één belastingplichtige. Meestal gaat het om een moedermaatschappij en één of meer dochtermaatschappijen. De fiscale eenheid betekent lagere administratieve lasten voor ondernemers en de Belastingdienst. Momenteel telt Nederland 100.000 fiscale eenheden met 200.000 dochtermaatschappijen die daarbij horen. Stel dat al die vennootschappen apart aangifte moeten doen, dan zou dat leiden tot een exorbitante stijging van de lasten met 300 miljoen euro, en daar komen nog extra uitvoeringskosten bij voor de overheid. Dat moeten we niet willen.

 

Spoedreparatie

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met de reparatiewet van de fiscale eenheid. De reden voor deze spoedreparatie? Het Europese Hof vindt de bestaande wetgeving op sommige punten discriminerend voor buitenlandse ondernemingen. Uitbreiding van de fiscale eenheid naar buitenlandse situaties was ongewenst; met de reparatie wordt de regeling voor binnenlandse ondernemingen aangepast. Daardoor wordt straks voor een aantal bepalingen, zoals de renteaftrek in de vennootschapsbelasting, gedaan als ware er geen fiscale eenheid.

 

Procedures

De gaten in de wetgeving zijn nu aangepast. En de risico's op gerechtelijke procedures zijn weggenomen. We kunnen verder. Zou je zeggen. Toch staat de regeling plots op losse schroeven. Want staatssecretaris van Financiën Menno Snel stelt voor om de fiscale eenheid in te ruilen voor een nieuwe concernregeling, vanwege 'Europeesrechtelijke risico's'. Vreemd. Die waren juist al afgedekt door de spoedreparatie. We hebben de band geplakt, maar gooien nu toch ineens de fiets weg. Bovendien: al zou het komen tot juridische procedures, dan is het niet gezegd dat Nederland in het ongelijk zou worden gesteld. Laten we daar niet bang voor zijn.

 

Toekomstbestendig

Het lijkt me onverstandig om afscheid te nemen van het huidige fiscale regime, als we niet weten wat het toekomstige brengt. Ik zou zeggen: als er nog risico’s zijn, breng die dan in kaart. Geef aan hoe risico’s moeten worden gewogen als het gaat om proceskansen en budgettaire impact. Beschrijf welke mogelijkheden er zijn om de risico’s weg te nemen. Dat basisscenario moet worden afgezet tegen een compleet nieuw regime dat evengoed risico’s heeft en dat moet worden ingepast in ons Nederlandse stelsel. Het Nederlandse ondernemingsklimaat heeft na de spoedreparatie behoefte aan rust en stabiliteit. En ja, ook het bedrijfsleven wil een robuuste en toekomstbestendige concernregeling in de vennootschapsbelasting. Maar wij willen de oude schoenen pas wegdoen als overtuigend is vast komen te staan dat dat onvermijdelijk is en dat een nieuwe concernregeling echt een verbetering is. En daar is nu nog geen sprake van.

 

Dirk-Jan Sinke

Beleidsecretaris Fiscale Zaken