Een betere arbeidsmarkt begint bij slimmere matching (en niet bij meer UWV)

01-11-2019

Laten we van het UWV weer een huis van de arbeidsmarkt maken, een echte publieke arbeidsvoorziening in een modern jasje. Dat betoogde Tof Thissen, directeur van het UWV WERKbedrijf onlangs in het Financieele Dagblad. Hij lijkt daarmee terug te willen naar de publieke reus uit de vorige eeuw, toen gewestelijke arbeidsbureaus en later het Centrum voor Werk en Inkomen zich bezighielden met de bemiddeling van mensen op zoek naar een nieuwe baan.

 

Bewust privaat

Het is een opmerkelijk pleidooi. Zeker omdat in 2001, toen die taak bewust grotendeels bij een private markt van re-integratiebureaus werd geplaatst, het aandeel van de publieke arbeidsvoorziening op de vacaturemarkt al drastisch was gedaald. Dat kwam door onder andere de snelle opkomst van uitzendbureaus en doordat ondernemers zich teleurgesteld afkeerden van de publieke dienstverlener.

Opmerkelijk dus, maar ook de verkeerde discussie. Want anno 2019 is de wereld nog veel verder veranderd. Zo worden heel veel vacatures inmiddels vervuld via sociale media zoals LinkedIn of Facebook en via persoonlijke netwerken. Door de opkomst van nieuwe platforms zoals Werkspot, Upwork en Uurtjeover vinden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar razendsnel (en tegen lage transactiekosten).

 

Artificiële intelligentie

Een nog nieuwere ontwikkeling wordt gedreven door kunstmatige intelligentie. Algoritmes kunnen geschikte kandidaten aan vacatures koppelen of kandidaten selecteren. Ook kunnen dit soort nieuwe technologieën helpen bij opleidings- en loopbaankeuzes, aldus McKinsey. Ten slotte wordt geëxperimenteerd met DNA-analyse bij assessments of zelfs selectie van kandidaten.

Deze technieken staan in de kinderschoenen en roepen zeker ook morele dilemma’s op. Wat blijft er, bijvoorbeeld, over van ons idee van 'gelijke kansen' als bij de geboorte van de kleine spruit al indicaties worden gegeven van de voorziene loopbaan? Hoe zorgen we ervoor dat ongewenste selectiemechanismen, zoals statistische discriminatie of voorkeuren voor 'ons soort mensen', niet worden versterkt maar juist verminderd? Zodat we de kansen van nieuwe technologie benutten en de risico's in goede banen leiden.

 

Beter matchen vraag en aanbod

De discussie moet dan ook niet gaan over of we terug willen naar de publieke reus uit de vorige eeuw. Het is beter om vooruit te kijken: hoe benutten we nieuwe technologieën effectiever voor een betere matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt? Slimmere matching leidt tot meer arbeidsmarktdynamiek en daarmee een hogere productiviteit. Dat is in het belang van de hele samenleving.

Daarvoor moeten we ook kijken welke informatie over de arbeidsmarkt en opleidingen breder beschikbaar kan worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld de database met 1,5 miljoen profielen van het UWV. Het resultaat is een Nederlandse arbeidsmarkt met méér arbeidsmobiliteit, een hogere productiviteitsgroei en minder onbenut arbeidsaanbod.

 

Anthony Stigter

Beleidssecretaris arbeidsmarkt en gezondheidszorg