Dit gaan u en ik merken van droogte

14-12-2018

Hagelstenen in Rome, tropische stormen die Amerika teisteren, extreme droogte in Duitsland en Nederland. We leven in bizarre tijden. Klimaatverandering is dagelijks nieuws geworden. Dit heeft grote impact op onze vervoersstromen en dat werkt weer door in het dagelijks leven van u en mij. Kijk bijvoorbeeld naar de gestegen benzineprijzen in Duitsland. Omdat het water in de Rijn te laag staat, kunnen schepen met benzine maar voor de helft worden gevuld. Tankstations kampen daardoor met tekorten.

 

Droogte verdubbelt

Het toekomstplaatje ziet er niet best uit. Over 32 jaar wordt een verdubbeling verwacht van de droogteperiodes die we nu ervaren. 'Maar waar heeft u het over, een paar buien en dat watertekort is opgelost?', zegt u misschien. Beste mensen, het waterpeil in Nederland is inmiddels al zo ver gezakt, dat het vanaf nu 30 dagen lang, iedere dag de klok rond moet regenen om het normale niveau te bereiken.

 

Lage waterstand heeft gevolgen

Deze lage waterstand heeft voor het bedrijfsleven en de scheepvaart enorme gevolgen. Schepen kunnen maar een beperkte hoeveelheid lading meenemen. Er worden alternatieve transportmiddelen ingezet via de weg. Transportkosten gaan omhoog en worden doorberekend in de keten. Ik hoef u niet te vertellen dat onze wegen al overvol staan. Willen we hier werkelijk meer vrachtvervoer bij?

 

Bereikbaarheid vergroten

Kunnen wij iets doen om dit probleem op te lossen? Limburg vormt een belangrijke verbinding tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen, en het Duitse Nordrhein-Westfalen. We werken hard aan een oplossing voor de knelpunten op de A67 tussen Eindhoven en Venlo, en de A2 tussen Weert en Eindhoven. Ook zijn we voortdurend bezig om verbeteringen in het spoornetwerk en waterwegennetwerk te stimuleren. Maastricht Aachen airport staat op de agenda. Want alleen door een gesmeerd netwerk, waarin alle middelen van vervoer goed op elkaar zijn afgestemd, blijft Limburg ontsloten. Alleen dan blijven bedrijventerreinen bereikbaar. En dat is goed voor de economische ontwikkeling van onze provincie en heel Nederland.

 

Wat doet u tegen droogte?

Maar belangrijker is bewustwording. Alle keuzes die we dagelijks maken, hebben invloed op onze omgeving en het milieu. We kunnen regen die 's winters valt, opslaan in de ondergrond en het in de zomer gebruiken. Bedrijven kunnen afvalwater hergebruiken. De gevolgen van al die keuzes werken direct door naar onze bankrekening. En bovenal: ze beïnvloeden hoe we de wereld achterlaten voor de volgende generaties. U wilt toch geen kale planeet nalaten aan uw (klein)kinderen? Ik in elk geval niet.

 

Giel Braun

Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging