De toekomst van de arbeidsmarkt? Zonnig!

18-02-2020

Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van de arbeidsmarkt er zonnig uitziet. 'Hans, hoe kun je dat nou zeggen!', krijg ik dan te horen. Want bedrijven worstelen aan alle kanten met de gevolgen van de vergrijzing, met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en met stijgende werkgeverslasten. En daarbij moeten ze ook nog eens dealen met binnen- en buitenlandse concurrentie uit de meest onverwachte hoeken, de gevolgen van snelle digitalisering, en wat dat voor eisen stelt aan henzelf en hun medewerkers.

 

Zorgen bij medewerkers

Diezelfde onzekerheid en zorgen zien bedrijven trouwens ook terug bij hun medewerkers. 'Wat als mijn werk heel erg verandert? Wat als ik mijn baan kwijt raak of mijn contract niet wordt verlengd? Wat als ik als zzp’er arbeidsongeschikt word?' Juist om die reden zie ik het ook zo zonnig in: het is voor iedereen duidelijk dat een modernisering van de arbeidsmarkt nodig en onontkoombaar is en er wordt op dit moment door allerlei partijen – ook door onszelf – gewerkt aan goede voorstellen.

 

Klaar met polarisatie

Daar komt nog bij dat iedereen de polarisatie in de samenleving, de politiek en in de media zat is. Dat komt in ieder geval heel duidelijk naar voren uit de gesprekken die wij als vereniging de afgelopen maanden met honderden ondernemers, burgers, wethouders en wetenschappers hebben gevoerd. Het is de hoogste tijd om weer samen te werken in plaats van onszelf uit elkaar te laten spelen. 

 

Maatschappelijk betrokken

Dus ja, er zijn donkere wolken aan de hemel die zich samenpakken, maar ik zie ook al volop zonnestralen. Ondernemers die zich zeer maatschappelijk betrokken voelen en ervoor willen zorgen dat íedere medewerker – vast of flex – hun bedrijf beter verlaat dan hij of zij het binnenkwam. Die er – samen met de overheid en natuurlijk de mensen zelf – aan willen bijdragen dat een leven lang ontwikkelen (en dus een leven lang aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt) nu écht van de grond komt. Ondernemers die er naar streven om iederéén een kans te bieden, ook jongeren met een migratieachtergrond, ook mensen met een arbeidshandicap. Ik voel een momentum ontstaan en ik word er optimistisch van. U ook?

 

Hans de Boer

Voorzitter VNO-NCW