Cybercrime vraagt om een gezamenlijk front

10-04-2024

Cybercrime is inmiddels helaas een ware plaag binnen het bedrijfsleven. Eén op de vijf ondernemers wordt jaarlijks getroffen. Dat vraagt om actie van politie, justitie en politiek, maar ook van ondernemers zelf, groot en klein.

 

Voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dat hoeft niet altijd veel geld te kosten. De belangrijkste vijf principes daarbij zijn: identificeer kwetsbaarheden, kies veilige instellingen, voer updates uit, beperk de toegang tot data, en voorkom virussen. Het programma Home - Samen Digitaal Veilig van VNO-NCW en MKB-Nederland stelt ondernemers in staat gratis de eerste stappen te zetten in cyberweerbaarheid.

 

Waarschuwen

Om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen is het belangrijk dat ondernemers geïnformeerd worden over dreigingen en kwetsbaarheden die door de overheid worden gezien. Bedrijven waar de cyberkennis ontbreekt, zouden ook advies moeten krijgen wat te doen. Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van EZK is op kleine schaal gestart met het informeren van bedrijven die niet behoren tot de zogenaamde vitale infrastructuur. Snel uitbreiden graag.

 

Oefenen

Cybersecurity is ook een kwestie van oefenen. Net als brandoefeningen, terwijl de kans  op brand vele malen kleiner is. Maar wat te doen bij een cyberincident? Dit wordt bijna nooit geoefend. Snel handelen kan, net als bij brand, veel vervolgschade voorkomen. Cyberoefeningen en een cybernoodplan zijn dus hard nodig. Ik dring bij de politiek – deze week in debat over cybersecurity – aan op het opstellen van een structurele publiek-private oefenagenda, met speciale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf.

 

Aangifte doen

En als het, ondanks alle preventie, informatie en oefening, dan toch gebeurt, blijft het belangrijk om aangifte te doen. Hoe omslachtig dat ook is voor veel ondernemers. Dan helpt het ook als de politie begríjpt wat er is gebeurd. Meer kennis over – en in zet op – cybersecurity dus. Politie en justitie zijn te weinig gericht op de veranderende criminaliteit. Boeven gaan niet meer gehuld in een bivakmuts op rooftocht. Dat doen ze tegenwoordig in pyjama vanachter een laptop, zonder de angst om gepakt te worden. Overheid en bedrijfsleven moeten daar samen één front tegen vormen.

 

Karijn van Doorne

Strategisch beleidsadviseur criminaliteit