Beter pensioen regel je door onderhandelen, niet door staken

10-05-2019

Kom in actie voor een goed pensioen: een goede oproep van de vakbonden, ware het niet dat zij dit vertalen in stakingen op 28 en 29 mei. Een veel betere actie zou zijn om weer terug aan de onderhandelingstafel te komen. De oproep om het openbaar vervoer en andere bedrijven plat te gooien, is des te merkwaardiger omdat de uitgangspunten van werkgevers en vakbonden grotendeels overeenkomen.

 

Meer kans op indexatie

Zo moet er volgens beide partijen snel meer kans op indexatie van de pensioenen komen. Vinden we de één-op-éénkoppeling waarbij de pensioenleeftijd even hard stijgt als de levensverwachting op termijn niet houdbaar. Moet er de mogelijkheid zijn tot eerder stoppen met goed maatwerk. En zou het goed zijn als zzp'ers ook eenvoudiger in de tweede pijler pensioen zouden kunnen opbouwen.

 

Eerlijker pensioenstelsel

Op hoofdlijnen lag er afgelopen herfst al een deal met de vakbeweging voor twee nieuwe pensioencontracten, waarbij we overgaan op leeftijdsonafhankelijke premies. Een eerlijker systeem voor jong én oud én beter toegesneden op de moderne arbeidsmarkt. Contracten met een veel grotere kans op indexatie, want er hoeven geen enorme buffers meer te worden opgebouwd, zoals nu. De afgelopen weken hebben we diverse handreikingen gedaan om gezamenlijk met vakbeweging en het kabinet ook te kijken naar oplossingen voor de zware beroepen, zodat mensen die de gestegen pensioenleeftijd niet kunnen halen wat eerder met pensioen kunnen.

 

Oplossing aan onderhandelingstafel

De laatste punten op de i kunnen we alleen zetten aan de onderhandelingstafel. De stakingen die zijn aangekondigd dragen daar niets aan bij en zorgen alleen maar voor overlast bij burgers en bedrijven. Individuele bedrijven hebben zelf immers niet de sleutel in handen voor het oplossen van de knelpunten in de discussie en geen invloed op de uitkomst. Daarnaast gaan de acties vooral om minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dit ligt primair bij het kabinet. Het zou daarom beter zijn als de vakbonden hun energie zouden stoppen in échte oplossingen.

 

Hedda Renooij, beleidssecretaris pensioen