Bedrijven, grijp kansen met de mkb-leerweg in het hbo

20-01-2022

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft grote behoefte aan goed geschoold personeel. Die mensen liggen niet voor het oprapen, maar je kunt wél vroeg beginnen om talenten aan je te binden. Daar komt de ‘mkb-leerweg in het hbo’ om de hoek kijken: een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), VNO-NCW en MKB-Nederland en de Vereniging Hogescholen.

 

Met mkb-leerweg naar formele graad

Een hbo-student wordt aan een mkb-bedrijf gekoppeld, komt daar in dienst en hij/zij wordt op de werkvloer, al lerend en werkend, opgeleid voor een formele graad in het hoger beroepsonderwijs, zoals een Associate Degree (AD) of Bachelor. Je kunt het vergelijken met de leerbanen in het middelbaar beroepsonderwijs ( BBL) maar dan op hbo-niveau.

 

Perfecte voorbereiding op arbeidsmarkt 

Ik zie alleen maar voordelen in dit duale systeem, want bedrijven halen zo niet alleen talent in huis, maar ook nieuwe kennis. Ze krijgen ‘extra handen’, al tijdens de opleiding en wie weet, misschien ontdekken ze zo toekomstig personeel. Voor de studenten is deze praktijkervaring een perfecte voorbereiding op de arbeidsmarkt, ze maken kennis met het mkb en ze verdienen er ook nog bij. De leerweg kan worden afgestemd op de behoeften van bedrijven en studenten in een bepaalde regio. En de routes zijn óók geschikt voor bestaande werknemers.

 

Op dit moment zijn er landelijk zeven van deze mkb-routes, mede geïnitieerd door branches. Kijk bijvoorbeeld naar de Koninklijke Metaalunie die samenwerkt met een aantal Hogescholen waar mkb-routes zijn opgezet. Studenten doen ervaring op in de metaalsector en werken zo naar een AD toe. Of wat te denken van Bouwend Nederland dat met Saxion Parttime School de Associate Degree Bouwkunde verzorgt.

 

Mkb is zeer aantrekkelijke werk- en leeromgeving 

Het zijn succesvolle voorbeelden, en ik verwacht dat het aantal routes de komende drie jaren tot zo’n 25 zal uitgroeien. Ik zou mkb-bedrijven en branches daarom willen oproepen om zo snel mogelijk in te stappen. Het vooroordeel bestaat dat hbo-studenten alleen maar bij grote internationale organisaties willen werken, maar dat is door de praktijk al lang achterhaald. Juist mkb-bedrijven zijn voor hen een enorm aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Branches én bedrijven moeten die kansen verzilveren.

 

Gertrud van Erp

Beleidssecretaris onderwijs