Bedrijfsarts moet leidend zijn bij RIV-toets

08-11-2020

Vitaliteit op de werkvloer is geen buzzword meer. Er is veel mogelijk om je bedrijf en personeel gezond te houden. Toch kun je dan als ondernemer nog altijd te maken krijgen met een langdurig zieke medewerker. Een ingrijpend proces voor alle betrokkenen.

 

Bedrijfsarts belangrijker maken 

Ik vind het dus vanzelfsprekend dat we er alles aan moeten doen om een terugkeer van die zieke werknemer soepel te laten verlopen. En een belangrijke stap daarin is de voorgestelde wetswijziging om de bedrijfsarts bij de zogeheten RIV-toets leidend te laten zijn. Deze toets vindt plaats als de werknemer 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt.

 

Overal bij betrokken 

Nu, vreemd genoeg, kan de UWV het eindoordeel van de bedrijfsarts deels of niet overnemen. En dat terwijl de arts de afgelopen twee jaar overal bij betrokken was en weet wat de werknemer aankan. Als de verzekeringsarts van het UWV het niet eens is met de bedrijfsarts en vindt dat de werknemer medisch gezien toch meer belastbaar is, kan de werkgever zelfs gedwongen worden tot loondoorbetaling (loonsancties).

 

Ingewikkeld en kostbaar 

Ik hoor van ondernemers dat zij hierdoor aarzelingen hebben over het aannemen van (vast) personeel. Het is voor met name kleine werknemers ondoenlijk om zelf zieke werknemers te begeleiden. Dat is ingewikkeld en kostbaar. Ze schakelen daarvoor de expertise in van een bedrijfsarts en mogen er dan toch op rekenen dat die kennis doorslaggevend is bij de RIV-toets. Als je deskundigheid inhuurt, mag je daar toch niet voor worden beboet?

 

Meerderheid tevreden met bedrijfsarts 

Ook hoor ik mensen wel eens hardop twijfelen aan de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. ‘Wie betaalt, bepaalt’, klinkt het dan cynisch. Die houding is onterecht en doet afbreuk aan de kennis en kunde van de artsen die allen een eed hebben gezworen en BIG-geregistreerd zijn. Onderzoek wijst juist uit dat de meerderheid van werkgevers én werknemers tevreden zijn met het werk van de bedrijfsarts.

 

Totale kosten omlaag 

Alle reden dus om deze beroepsgroep doorslaggevend te laten zijn bij de RIV-toets. Die aanpassing is er één in een heel pakket van maatregelen om de totale kosten van het ziekteverzuim omlaag te brengen en de kwaliteit van de re-integratie duidelijker en makkelijker te maken. Voor alle betrokken partijen.

 

Anneloes Goossens

Beleidssecretaris arbeidsmarkt