Aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen beperken? Slecht idee! 

22-09-2020

Op Prinsjesdag is het Belastingplan ingediend met de begeleidende boodschap dat het ‘de economische groei in de coronacrisis moet stimuleren’. Ik vind dat uiteraard een prima streven, maar voor die groei is het wel nodig dat ondernemers kunnen en durven investeren.

 

Aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen 

Daarom is het een slecht idee om de aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen te beperken. Het kabinet neemt hierbij een oud voorstel van GroenLinks, PvdA en SP over. Zij wilden dat multinationals meer belasting gaan betalen in Nederland, maar wat dit voorstel vooral doet is het bedrijven onnodig lastig maken om hun vleugels uit te slaan in Nederland en daarbuiten.

 

Verlies niet meer aftrekbaar

De maatregel raakt namelijk alle ondernemers die meer dan vijf miljoen euro verlies maken als een deelneming moet worden gestaakt. Nu mogen zij dat verlies nog onder voorwaarden aftrekken van de belasting. In het huidige voorstel mag dat alleen nog als sprake is van een meerderheidsbelang in die gestaakte deelneming.

 

Grote projecten

Ik weet dat het als veel klinkt, maar vijf miljoen is echt geen hoog bedrag als je kijkt wat ondernemers in binnen- en buitenland investeren. Denk aan ondernemers die buitenlandse vestigingen opzetten om nieuwe afzetmarkten aan te boren, technische dienstverleners die investeren in buitenlandse infrastructuurprojecten, ingenieursbureaus die waterkeringen aanleggen, bouwers die investeren in grote bouwprojecten. Bovendien zien we dat buitenlandse avonturen vaak plaatsvinden zonder dat de ondernemer een meerderheidsbelang neemt, bijvoorbeeld via joint ventures. Dat is een goede manier om risico’s te verdelen.

 

Rem op het nemen van risico's

Met deze maatregel zet het kabinet een rem op het nemen van risico’s, en wordt het voor ondernemers lastiger te investeren in de toekomst. Het is nu aan de Tweede Kamer om aan te dringen op aanpassing van deze onverstandige maatregel. Waarom wordt hier niet aangesloten bij de voorgenomen temporisering van verliesverrekening? Dan ontstaat een robuust en logisch systeem voor alle verliezen en gaat Nederland niet zo uit de pas lopen zoals we zouden doen indien het voorstel wordt aangenomen. Dit is bovendien minder complex en legt veel effectiever een bodem in de winstbelasting voor grote bedrijven. En daar was het toch om te doen?

 

Dirk-Jan Sinke

Beleidssecretaris fiscale zaken