Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

25-05-2023

Strekking van het wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel wordt de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Door de wijziging komt er meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de uitgeleende werknemer. In het kader van goed werkgeverschap krijgen zowel de uitlener als de inlener beide nadrukkelijker de verantwoordelijkheid en de zorgplicht voor uitgeleende werknemers, waaronder ook arbeidsmigranten. Door het wetsvoorstel wordt beoogd dat ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers moet gaan melden. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemer weer veilig aan het werk kan. De voorgestelde maatregelen moeten ook de ondermelding van ongevallen, waarbij uitgeleende werknemers betrokken zijn, tegengaan.

 

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren voor uitzendkrachten (uitgeleende werknemers). Het wetsvoorstel verplicht uitzendbureaus ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemer weer veilig aan het werk kan. Het wetsvoorstel is niet beperkt tot uitzendbureaus, maar betreft iedere vorm van terbeschikkingstelling van arbeid, zoals payrolling, detachering en stages en bij bemiddelingsplatforms en andere bemiddelende organisaties voor zzp’ers.

 

Het wetsvoorstel komt voort uit de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat bonafide werkgevers de ruimte houden om te ondernemen, werkgevers die de grenzen van de regelgeving opzoeken worden tegengehouden en malafide werkgevers worden tegengewerkt.

 

Zie de Download voor de volledige reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.