Wetsvoorstel gelijke beloning 28012021, brief aan de VC voor SZW van de Tweede Kamer

29-01-2021

Geachte dames en heren,

 

Voorop staat dat VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN het beginsel van gelijke beloning van vrouwen en mannen onderschrijven en uitdragen. Mannen en vrouwen behoren, als zij werk van gelijke waarde doen, gelijk beloond te worden. Gelijke beloning maakt onderdeel uit van een zorgvuldig beloningsbeleid en goed werkgeverschap. De praktijk in Nederland laat zien dat werkgevers hier werk van maken. Onze inzet is om onterechte beloningsverschillen verder terug te dringen.

 

 

Zie de Download voor de volledige brief.