Voorstellen tot het aanpassen van de EU-ETS en de introductie van een Carbon Border Adjustment Mechanism op 27 januari, brief aan de VC van EZK van de Tweede Kamer

21-01-2022

Geachte dames en heren,

 
Op 27 januari a.s. staan de voorstellen tot het aanpassen van de EU-ETS en de introductie van een Carbon Border Adjustment Mechanism op de agenda. Deze twee voorstellen zijn onderdeel van het door de Europese Commissie gepresenteerde Fit For 55 pakket. Dit pakket geeft een nadere invulling om de in de Europese klimaatwet vastgelegde klimaatdoelen te kunnen halen: 55% emissiereductie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 en netto-nul-emissies in 2050.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de ambitieuze doelen en aanpak van de Commissie waarmee Europa het commitment afgeeft en een geloofwaardig pakket neerzet dat nodig is om de klimaatafspraken uit "Parijs" na te komen. Een Europese aanpak helpt bovendien om schaal te vergroten en een gelijker speelveld te creëren in de EU, met oog voor uitvoerbaarheid in praktijk en concurrentiepositie van bedrijven. Naast Europees beleid is cruciaal dat nationaal beleid de faciliteiten schept om de doelen te realiseren. Bijvoorbeeld rond het terugsluizen van veilingopbrengsten voor verduurzaming, energie-infrastructuur en het bieden van handelingsperspectief aan burgers en bedrijven, zodat iedereen de transitie kan meemaken.

 

Zie de Download voor de volledige brief.