Verduurzaming gebouwde omgeving, brief aan de VC voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer

31-03-2022

Geachte dames en heren,

 

Het debat in de Commissie voor Binnenlandse Zaken van 6 april aanstaande over de verduurzaming van de gebouwde omgeving komt op een uiterst belangrijk moment. Bij een goede uitvoering kunnen we ons minder afhankelijk maken van de hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en tegelijk bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen. Dat is nodig, want de CO2-reductie doelen zijn in het Coalitieakkoord flink opgehoogd ten opzichte van het Klimaatakkoord. In 2030 moet niet 3,4 maar zo’n 10 Mton CO2-reductie worden gerealiseerd.

 

Zie de Download voor de volledige brief.