Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland op internetconsultatie Subsidieregeling emissieloze bedrijfsvoertuigen

11-01-2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsvoertuigen in consultatie gebracht. Deze regeling is bedoeld om subsidies te verstrekken aan ondernemers die de overstap maken naar emissieloze bedrijfsvoertuigen, in de regel bestelbusjes. Deze stimulering moet worden bezien in het licht van de introductie van nul-emissiezones voor stadslogistiek in 30 tot 40 gemeenten vanaf 2025.

 

Allereerst zijn VNO-NCW en MKB-Nederland tevreden dat ondernemers een stimuleringsmogelijkheid wordt aangeboden om hun wagenpark te verduurzamen. De overstap naar een emissievrij bedrijfsvoertuig brengt significante meerkosten met zich mee en daarnaast is er momenteel niet voldoende aanbod om te voldoen aan de totale vervangingsopgave. De subsidieregeling is een eerste juiste stap om zowel ondernemers tegemoet te komen in hun vervangingsopgave als om de markt op gang te krijgen.

 

Desalniettemin zien wij een aantal knelpunten die moeten worden verholpen, willen wij komen tot een haalbare, betaalbare en eerlijke overstap naar emissievrij rijden bij de introductie van nul-emissiezones omtrent stadslogistiek. Deze knelpunten hebben betrekking op de beperkte omvang van het subsidiebudget, een eerlijke verdeling van de stimuleringsmiddelen en de uitvoerbaarheid van de subsidieaanvraag. In deze brief (eveneens in de Download) geven wij een toelichting.