Reactie op Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

29-11-2018

Met het oog op de inbreng ten behoeve van het Verslag van de Wet Arbeidsmarkt in balans brengen VNO-NCW en MKB-Nederland graag het volgende onder uw aandacht. Naast een aantal opmerkingen in algemene zin over doelstelling en uitwerking van het wetsvoorstel, wordt in de bijlage ingegaan op de specifieke onderdelen van de wet, zowel in termen van beoordeling als suggesties voor aanpassingen.