Pleidooi van maatschappelijke alliantie van partijen t.b.v. de formatie

03-04-2024

Geachte fractievoorzitters, geachte informateurs,

 

Op 24 januari ontving u ons pleidooi om in de komende regeerperiode continuïteit en uitvoering in het klimaatbeleid centraal te zetten. Zoals daarin aangekondigd zenden wij u heden concrete voorstellen voor de beleidsagenda in vijf verschillende sectoren (gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit, industrie, energiesysteem).

 

Met deze voorstellen beogen wij burgers, werknemers en ondernemers meer perspectief te bieden op een voorspelbare en betaalbare energierekening. Daarnaast kan Nederland met meer energie van eigen bodem de afhankelijkheid van fossiele import verminderen. En door het borgen van investeringszekerheid en leveringszekerheid ontstaan mooie kansen voor de Nederlandse economie. Dat vraagt in de komende jaren van een nieuw kabinet consistente keuzes en trefzekere sturing in de uitvoering van het klimaatbeleid. Goede verbinding met andere maatschappelijke opgaven, waaronder de grondstoffentransitie, ligt hier voor de hand. Het is verstandig steeds te beseffen dat veel landen, binnen en buiten de Europese Unie, grote kansen bieden aan bedrijven om binnen hun landsgrenzen schone energie- of industriële productie zonder uitstoot van broeikasgassen te realiseren.

 

Wij wensen u veel wijsheid toe in de komende formatiebesprekingen en zijn graag beschikbaar voor nadere toelichting.

 

Met vriendelijke groet,

 

VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, MVO Nederland, LTO, NVDE, Aedes, Energie Samen, Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten, FNV, CNV, TenneT, Gasunie, Netbeheer Nederland, Alliander, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, Nationaal Klimaat Platform


De totstandkoming van deze brief is ondersteund door het Nationaal Klimaat Platform. Op de website van het Nationaal Klimaat Platform wordt gelegenheid geboden bij dit pleidooi aan te sluiten.