Klimaatdoel 2030 halen, brief aan de VC voor EZK van de Tweede Kamer

14-04-2023

Geachte dames en heren,

 

U heeft aanstaande maandag een overleg met minister Jetten over de keuzes die nodig zijn om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het kabinet in haar ambitieuze doelstelling van tenminste 55% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Helaas blijkt uit doorrekeningen van het PBL dat die doelstelling met de huidige aanpak niet zal worden gehaald.

 

Nederland heeft er behoefte aan dat we weer zaken voor elkaar krijgen. Als dingen lúkken, brengt dat een positieve spirit. Als ondernemersorganisaties zijn we ervan overtuigd dat dat kan als het gaat om de klimaatdoelen, in samenwerking met de overheid en als we denken vanuit de praktijk.

 

Zie de Download voor de volledige brief.