Internetconsultatie Commissie Toekomst Accountancysector

18-04-2019

Geachte voorzitter en leden van de Commissie,

 

VNO-NCW stelt het op prijs inbreng te leveren voor het werk van uw Commissie.

 

VNO-NCW is bij dit dossier betrokken omdat zij de ambitie heeft om het beste ondernemingsklimaat ter wereld voor een welvarend en leefbaar Nederland te realiseren.
Adequate financiële verslaggeving en controle daarop horen daar bij. Accountants vormen een belangrijk onderdeel in de keten van financiële communicatie door ondernemingen. Maatregelen voor de accountantssector hebben daardoor in voorkomende gevallen niet alleen gevolgen voor accountants (zelf), maar ook voor ondernemingen en het ondernemingsklimaat in Nederland.

 

Zie de download voor de volledige brief.

Lees meer over