Consultatie Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

15-03-2021

Graag maken VNO-NCW en MKB-Nederland gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel Tijdelijke wet testbewijzen covid-19.

 
VNO NCW en MKB-Nederland onderschrijven de maatschappelijke economische voordelen die toegangstesten opleveren voor zowel burgers en ondernemers als de samenleving. Het gaat om het versoepelen van maatregelen voor sectoren waarbij deelname vrijwillig is.

 

Toegangstesten dragen, hoe langer deze epidemie duurt, bij aan de economie, aan het welzijn en bestrijding van het virus en daarmee aan de volksgezondheid.

 

Toegangstesten leveren zowel burgers als ondernemers voordelen op. In gesloten sectoren kunnen dan maatregelen worden versoepeld. Voorwaarde is wel dat deelname vrijwillig is. Het is van essentieel belang dat dit middel alleen daar wordt ingezet waar het een toegevoegde waarde biedt en uitsluitend voor zolang minder ingrijpende maatregelen niet afdoende zijn. Ook moet goed worden gekeken naar de praktijk. Niet alle effecten zijn nu in volle omvang te beoordelen.

De ondernemersorganisaties vragen daarnaast om het mogelijk te maken dat de QR-code ook weergegeven en uitgelezen kan worden door bestaande of te ontwikkelen scanapparatuur in de markt (mits deze uiteraard voldoen aan de veiligheidswaarborgen). Nu mag uitsluitend de CoronaCheck apparatuur worden gebruikt. Tot slot stellen we vraagtekens bij het tijdspad voor het dragen van de kosten door de Rijksoverheid. Het profijtbeginsel is om meerdere redenen niet passend.

 

Zie de download voor de volledige consultatie.