Alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!, brief aan alle leden van VNO-NCW en MKB-Nederland

26-09-2020

Een afschrift gaat naar Minister De Jonge (VWS), Minister Wiebes (EZK), Minister Ollongren (BZK), Minister Grapperhaus (VenJ) en het VNG- en IPO-bestuur.

 

De toename van het aantal COVID-19-besmettingen is onrustbarend. Als het zo doorgaat, raakt de zorg opnieuw overbelast en zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daarover gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen.

 

Alles moet uit de kast. Daarom doen we een klemmend beroep op iedereen in Nederland om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar op aan te spreken. In het bijzonder doen wij een beroep op al onze leden om daar het voortouw in te nemen.

Van de overheid vragen wij er alles aan te doen om de testcapaciteit en het sneltesten sneller op stoom te krijgen en naleving van de gedragsregels te handhaven.

 

Langs deze weg brengen we graag drie punten onder uw aandacht:

 1. Wat kunnen we zelf doen?
   
 2. Wat is nodig vanuit het lokale en landelijke bestuur?
   
 3. Onze inzet voor meer testcapaciteit, sneltesten, traceren en quarantaine

 

1. Wat kunnen we zelf doen als ondernemers?

Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders. Bedrijven, winkels, bouwlocaties en bijvoorbeeld fabrieken zijn immers plekken zijn waar veel mensen elkaar treffen. Brancheverenigingen en sectoren hebben daarom voor de zomer met succes gewerkt aan tientallen goede sectorprotocollen om de 1,5 meter-regel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. Omdat we merken dat de aandacht is verslapt roepen we iedereen op hier opnieuw en zichtbaar aandacht aan te geven en de protocollen strikt na te leven.

 

Geef een signaal

Wij roepen u op om een signaal af te geven aan uw achterban:

 • zorg dat werknemers met klachten écht thuis blijven;
   
 • waar maar enigszins mogelijk wordt thuis gewerkt;
   
 • zorg dat werknemer, klanten en bezoekers 1,5 meter afstand houden;
   
 • spreek uw werknemers, klanten en bezoekers aan op naleving van de maatregelen (bewustwording);
   
 • zorg dat de maatregelen tegen verspreiding van het virus goed zichtbaar zijn en blijven (markering op de vloer, kuchschermen bij de kassa of balie, e.d.);
   
 • gebruik de handleiding Veilig Werken die ondernemers en vakbonden gezamenlijk hebben ontwikkeld.

 

Voor vragen, tools of tips uit andere branches kunt u altijd bij onze mensen terecht.

 

Nieuwe zichtbare maatregelen ontwikkelen

We hebben afgelopen maanden veel geleerd. Met veel leden voeren wij nu gesprekken over (nieuwe) zichtbare maatregelen. Zo komt er komende week een nieuw kantoorprotocol beschikbaar op mijn coronaprotocol.nl. Ook op andere terreinen (zoals met de supermarkten) werken we met leden aan extra (zichtbare) acties in onze kantoren, winkels en fabrieken om de bewustwording te verhogen.

 

2. Treed in contact met het regionaal bestuur

Veel besmettingen vinden plaats in de privésfeer, thuis of in de openbare ruimte. Dáár moet ingegrepen worden. Wij horen uit al onze sectoren momenteel geluiden over het niet langer naleven van de basisregels in de publieke ruimte in tal van gemeenten. Ook de beelden van grote groepen feestende jongeren in parken of grote bijeenkomsten op allerlei plekken kennen we allemaal. Dit kan leiden tot nieuwe (regionale) lockdowns. Daarom doen wij een klemmend beroep op u om met lokale bestuurders en/of de veiligheidsregio’s in contact te treden als u misstanden ziet in de buurt van uw onderneming.

 

3. Onze inzet op terreinen als testen, traceren en quarantaine

Wij blijven er bij het kabinet op aandringen dat alle beschikbare test- en labcapaciteit zo spoedig mogelijk wordt gecontracteerd. Wij helpen daar met onze achterban intensief aan mee door voor het ministerie contacten te leggen met leveranciers en ook menskracht aan te bieden om opschaling voor elkaar te krijgen.

 

Verder moet grote haast worden gemaakt met het beoordelen van reeds beschikbare sneltesten en andere testen. Daarmee kunnen we veel meer corona-besmettingen opsporen én kunnen we de samenleving open houden. De kosten ervan zijn niets vergeleken met de miljarden schade die de samenleving oploopt als we het aantal besmettingen geen halt weten te toe te roepen. Wij onderzoeken de mogelijkheid van een snelle introductie van sneltesten via bedrijven.

 

Uit onderzoek onder onze leden blijkt sprake van sterk groeiende onrust over de lange wachttijden bij de GGD-en. De helft van onze leden ziet dit als het allergrootste knelpunt in de huidige crisis. Wij adviseren u om zo nodig met uw arbodienst contact op te nemen zodat zij gericht kunnen adviseren. We hebben het kabinet gevraagd om werkgevers te compenseren voor de grote kosten van loondoorbetaling bij quarantaine.

 

4. Tot slot

Wij zullen ons pleidooi voor een sterkere naleving van de regels ook onder de aandacht brengen van de ministers van BZK, EZK, VenJ, de VNG en het IPO. Graag vragen wij u en uw regionale vertegenwoordigers hetzelfde te doen bij de diverse (regionale) overheidsinstanties die voor uw sector van belang zijn. Zaterdag 26 september 2020 zullen wij een vergelijkbare oproep als in deze brief is geformuleerd doen aan Nederland. Niets weerhoudt ondertussen branches en sectoren om - waar nodig - extra maatregelen te treffen bovenop de afgesproken protocollen nu de situatie daar om vraagt.

 

We hebben het met elkaar in de hand. Mogen we op uw steun en hulp blijven rekenen de komende tijd?

 

Vriendelijke groet,

 

Ingrid Thijssen
Voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland