Branchevereniging aan het woord: SRA

03-07-2023

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week directeur Pauline van Esterik van de SRA, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

 

Vertel eens over uw branche en branchevereniging.

‘Wij zijn de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland. Al bijna 35 jaar behartigen we de belangen van 370 zelfstandige kantoren en 20.000 professionals. Daarmee bedienen we 55 procent van het mkb van Nederland. De SRA-accountantskantoren leveren een significante bijdrage aan het vertrouwen in de samenleving, het economische verkeer en de BV Nederland en het vertrouwen tussen ondernemingen. Daarnaast geven de professionals als trusted advisor de mkb-ondernemingen en de mkb-ondernemer een zetje in de goede richting. Zij begeleiden hen op basis van cijfers, analyses en adviezen en zorgen ervoor dat zij voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.’

 

Wat is uw achtergrond?

‘Ik heb een brede achtergrond in de financiële dienstverlening. Ik ben gepromoveerd bedrijfseconoom en heb internationale managementfuncties bekleed bij onder meer ABNAMRO en Achmea. Daarna heb ik in de non-profit gewerkt als bestuurslid bij de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening, en als voorzitter van het bestuur bij de stichting Mijn Geld en Zo, beschermingsbewindvoering voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel ben ik lid van het bestuur van Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Sinds november 2022 ben ik gestart bij SRA. De accountancybranche is nieuw voor mij. Het voordeel is dat ik daardoor met een frisse blik naar de branche kan kijken.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Als eerste de arbeidsmarkt: hoe maken we de opleiding aantrekkelijk en zorgen we ervoor dat mensen accountant willen worden én blijven? Maar ook duurzaamheid speelt bij ons een rol. Het mkb moet voldoen aan veranderende wet- en regelgeving. Onze accountants helpen bij de verplichte CSRD-rapportages die het mkb moet aanleveren. Verder zijn we druk bezig met het afhandelen van de coronasteunmaatregelen. En we zetten ons in voor beperking van de regeldruk voor accountantskantoren als gevolg van wet- en regelgeving rond fiscaliteit en accountancy.’

 

En wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘Om het beroep van accountant aantrekkelijker te maken, leveren we een bijdrage aan het opstellen van een actueel beroepsprofiel. Zo hebben we onlangs samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, partners en stakeholders rondetafelgesprekken gevoerd over onder meer de vraag waar de opleiding aan zou moeten voldoen. Het mkb moet wat ons betreft het uitgangspunt zijn in het profiel voor toekomstige accountants.

Een ander belangrijk punt is de nieuwe wet op de accountancy die in ontwikkeling is. Een van de behaalde resultaten is dat het ministerie van Financiën heeft besloten een mkb-toets uit te voeren. Hier zijn we blij mee. Ook maken we ons sterk voor consistente fiscale wetgeving en toegang tot de financieringsmarkt, waar we nadrukkelijk oog vragen voor de DGA, het familiebedrijf en mkb-ondernemingen met personeel. Die zijn toch de ruggengraat van de BV Nederland.’

 

Hoe ziet u de toekomst?

‘Onze rol in de samenleving zie ik niet zo snel veranderen. De maatschappij zal altijd behoefte hebben aan betrouwbare financiële informatie over het mkb, en de SRA-accountants controleren de boekhouding en financiële administratie van deze ondernemingen. Daarnaast publiceren wij jaarlijks onze benchmark Branche In Zicht (BiZ), waarbij meer dan 400.000 jaarrekeningen in 600 branches worden geanalyseerd. Hiermee krijgen en geven we inzicht in wat er speelt in het mkb en signaleren we trends. Onze rol als controlerend accountant, maar ook als adviseur van het mkb zal alleen maar groter worden. Bijvoorbeeld als CSRD-plichtige ondernemingen duurzaamheidseisen stellen aan hun toeleveranciers, waaronder het mkb. We maken de vertaalslag: wat betekent dat voor die onderneming en de toekomst?’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Dat is een uitvloeisel van onze betrokkenheid bij het mkb. Wij sluiten aan vanuit onze brede kennis. We wisselen graag kennis en kunde uit, zoals branchecijfers die zeer relevant zijn voor MKB-Nederland. Daarnaast vinden we het fijn om onze stem te laten horen in het belang van onze leden en de sector.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Ik heb eigenlijk twee keuzes, die beide gericht zijn op de toekomst. De eerste is de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), voor private equity-investeerders. Waar stroomt het geld naartoe, waar ziet het kapitaal kansen en waarom? De tweede is Jeugdzorg Nederland. Het is een cliché, maar onze jeugd is de toekomst. Ik vind het heel belangrijk om de jongere generaties alle kansen te geven.’