Branchevereniging aan het woord: Adfiz

31-05-2023

Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Directeur Enno Wiertsema vertelt.

 

Wat is er te vertellen over de branche en branchevereniging?

‘Onze 500 leden zijn verzekeringsadviseurs, maar zakelijk vooral risicoadviseurs die met een ondernemer kijken naar hoe je risico’s goed kunt mitigeren. In de zakelijke markt wordt ruim 85 procent van alle verzekeringsadviezen door Adfiz-leden gegeven. Bij particulieren is dat maar 50 procent van de adviezen, omdat hypotheekadviseurs een eigen club hebben. Onze leden hebben samen een premievolume van 122 miljard per jaar.

Adfiz is een middelgrote branchevereniging die al sinds 1909 bestaat. Net zo lang als de Elfstedentocht en Nijmeegse Vierdaagse. Het bureau heeft veertien medewerkers en een vrij ruime flexibele schil. We doen aan belangenbehartiging, organiseren evenementen en de derde poot is communicatie, van binnen naar buiten en andersom. We vertalen wet- en regelgeving naar praktische handvatten. De Autoriteit Financiële Markten stelt bijvoorbeeld open normen en wij laten zien hoe je die kunt invullen. Uit ons kennisportaal kunnen ondernemers in de sector dus alle eisen halen waaraan hun organisatie moet voldoen. Andersom geven we onze visie op regelgeving en ontwikkelingen in de samenleving.

Dan is er nog een klein stukje interne communicatie om het Adfiz-lidmaatschap aantrekkelijk te maken. Bij een vereniging gaat het niet alleen om een transactionele relatie zoals bij een bedrijf, maar veel meer om identiteit. Daarom zijn we actief met attenties bij onder meer jubilea om te laten merken: we vinden het fijn dat je lid bent.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Ik ben hier negen jaar geleden gestart als adjunct-directeur en een half jaar later als algemeen directeur. Zelf ben ik nooit financieel adviseur geweest. Als consultant had ik wel veel klanten die financieel adviseur of verzekeraar waren. Daarna heb ik jarenlang bij De Hypotheker gewerkt. Dus de sector was niet vreemd voor mij.’

 

Welke actuele (lobby)kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘De Wet toekomst pensioenen gaat veel impact hebben voor onze adviseurs. En we zijn bijvoorbeeld druk geweest met de wet over provisietransparantie voor particuliere schadeverzekeringen. Ons doel is dat die wet goed wordt vormgegeven. Heel belangrijk is ook om duurzame ontwikkeling goed te incorporeren in onze adviezen. Bijvoorbeeld bij een hypotheekadvies direct de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp meenemen. Bij bedrijven gaan de risico’s veranderen. Niet alleen door klimaatverandering, maar ook omdat de samenleving andere eisen gaat stellen. Taxonomieregels worden aangescherpt, dus de risicoprofielen veranderen. In dat hele spel goed meegaan, is feitelijk ons vak. De verschuiving van risico’s is dus een groot thema op dit moment. En verder uiteraard de arbeidsmarkt en de verstikkende regelgeving.

De sociale kant van duurzaamheid zit voor een belangrijk deel in financieel fitte medewerkers. Steeds meer werkgevers zien het belang van geldstress wegnemen bij hun werknemers, maar ze doen dat vaak te laat. Bijvoorbeeld als er al loonbeslag gelegd wordt. Wij zien dat mensen ander financieel gedrag gaan vertonen als ze inzicht hebben in hun financiën. Als het hele verzekeringspakket goed is doorgenomen of als ze een financieel plan hebben. Dat geeft rust en voorkomt geldproblemen.’

 

Hoe ziet u de toekomst van de branche?

‘Onze branche is sterk aan verandering onderhevig en het belang neemt toe. De adviseur wordt steeds meer een onmisbare raadgever van de klant. Bijna elk bedrijf leunt wel op minstens een vorm van financieel advies. Vooral mkb-adviseurs worden steeds meer allround risicoadviseur. Vroeger moest je vooral goed kunnen rekenen. Dat wordt overgenomen door hulpsystemen. Nu help je klanten door een beslissingsproces. Dat beïnvloedt enorm hoe je de klant benadert. En ik zie ook de inhoud van het vak veranderen. We geven steeds meer adviezen rond duurzaamheid en verwijzen vaker door naar specialisten. Adfiz wil vooroplopen en een gids zijn in deze ontwikkeling. Je mag je leden best een beetje prikkelen en uitdagen. Dat doen we door succesvolle vernieuwende ondernemers een podium te geven, zodat ze anderen inspireren. En we moeten onszelf ook blijven vernieuwen om het goede voorbeeld te geven.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Als branchevereniging moet je lid zijn om gezamenlijk te werken aan een goed ondernemingsklimaat. MKB-Nederland helpt ons inhoudelijk bij ontwikkelingen die ons allemaal raken, zoals de AVG en straks DORA, Europese eisen aan de beveiliging van informatie­systemen. Je kunt van elkaar leren hoe je je leden verder helpt. MKB-Nederland is de krachtigste lobby voor onze achterban. Dus daaraan willen we bijdragen, zowel inhoudelijk als financieel. Onze voorzitter zit in het bestuur, ik in het directeurenoverleg en we hebben drie beleidsmedewerkers die in diverse commissies zitten.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘De eerste die in me opkomt is de directeur van het Verbond van Verzekeraars, Richard Weurding. Ik ken hem goed en het lijkt me heerlijk om een kijkje in zijn keuken te nemen. En als hij een dag lang in mijn sector rondloopt, zou hij vast ook nog een boel kunnen leren. Dan kunnen we nog beter als ketenpartners de handen ineenslaan.’