Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB

01-04-2021

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wil zorgen dat mbo-studenten de beste praktijkopleiding krijgen, met uitzicht op een baan. En dat bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de beste vakmensen. Floor van Aerde van SBB licht toe.

 

Jullie streven naar een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

‘Hiervoor is een goede dialoog tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk. Bij deze dialoog levert SBB alle feiten en cijfers, over trends in alle sectoren en kansen op stages en (leer)banen. Zowel landelijk als regionaal werken we intensief samen met VNO-NCW en MKB-Nederland, die de behoeften van het bedrijfsleven in kaart hebben.’

 

Bedrijven die officieel willen worden erkend als leerbedrijf, moeten bij SBB een aanvraag doen.

‘Voorwaarden voor erkenning zijn dat een bedrijf werkzaamheden biedt die aansluiten bij de opleiding en voorziet in deskundige begeleiding en een veilige leeromgeving. Normaal gesproken krijgt een bedrijf bezoek van een van onze 450 adviseurs praktijkleren in het land. In coronatijd vinden de erkenningen in principe plaats na online gesprekken. Overigens blijft SBB ook na de erkenning betrokken. Zo ondersteunen wij de praktijkopleiders in de bedrijven met webinars en workshops. Dit alles om te zorgen dat het praktijkleren voldoet aan onze kwaliteitseisen.’  

 

Wat doen jullie nog meer?

‘Wij maken afspraken over wat studenten moeten kennen en kunnen om een diploma te halen. Hierbij gaat het ook om mbo-certificaten voor een leven lang ontwikkelen. Door de coronacrisis verdwijnen er banen. Het is goed dat bijvoorbeeld een luchtvaartdienstverlener die aan de slag wil als verzorgende, geen volledige mbo-opleiding hoeft te doen, maar kan volstaan met een of meerdere certificaten. SBB is partner in de regionale mobiliteitsteams, samen met onderwijs, werkgeversorganisaties, vakbonden en de ministeries van OCW en SZW. Doel is om mensen die hun baan dreigen te verliezen, tijdig om- of bij te scholen en te begeleiden naar nieuw werk. Heel belangrijk dus om te zorgen voor flexibel mbo-onderwijs en extra leerbanen voor volwassenen.’  

 

Door de coronacrisis is er een tekort aan stages en leerbanen. 

‘Momenteel zoeken ruim 16.000 van de 500.000 mbo-studenten een stage of leerbaan. In april vorig jaar zijn wij een actieplan gestart. SBB heeft alle cijfers rond de tekorten inzichtelijk en zo kunnen wij regionaal en per sector gerichte campagnes en belacties opzetten. Een mooi voorbeeld is de gezamenlijke actie die wij samen met branchevereniging FME hebben opgezet om leerbedrijven te vragen mbo-studenten van technische opleidingen aan een stage te helpen.

Ook onderwijsinstellingen en leerbedrijven proberen creatieve alternatieven te bedenken, maar er is meer nodig. Dan denk ik aan oplossingen als meer stagiairs per bedrijf, een variabele stagelengte of de inzet van gepensioneerden als stagebegeleider. Vergeet niet dat mbo-studenten een stage of leerbaan nodig hebben om hun diploma te halen, en dat deze vakmensen heel hard nodig zijn in de techniek, bouw en gezondheidszorg.’