AWVN: advies, informatie en netwerk voor werkgevers

19-04-2021

Bij AWVN zijn ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten. In 1919 werd de werkgeversvereniging opgericht om namens de leden cao-onderhandelingen te voeren met de vakbonden. Inmiddels is het werkterrein breder. Algemeen directeur Raymond Puts vertelt.

 

Waartoe is AWVN op aarde?

‘Wij informeren, adviseren en gidsen bedrijven en organisaties op het terrein van werkgeverschap. Met circa honderd adviseurs hebben we brede expertise in huis om hen te ondersteunen in hun rol als werkgever. Dan gaat het bijvoorbeeld om arbeidsvoorwaarden(vorming), beloning en beloningssystemen, functiewaardering en arbeidsverhoudingen. Voor zaken rond ontslag, reorganisaties en sociale plannen heeft AWVN eigen arbeidsrechtadvocaten. Wij beschikken ook over veel data, onder meer over cao’s, beloning en sociale plannen, die we met onze leden delen. Verder hebben we verschillende netwerken van en voor leden. Die komen regelmatig bij elkaar om informatie en ervaringen uit te wisselen over HRM-kwesties.

Onze corebusiness is nog steeds het onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten. AWVN is betrokken bij meer dan de helft van de cao’s in Nederland. Dat doen wij voor onze leden: grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector. Samen hebben die zo’n vijf miljoen werknemers in dienst.’

 

In coronatijd worden er aanzienlijk minder cao’s afgesloten.

‘Een belangrijke oorzaak daarvan is dat vakbond FNV in veel sectoren vasthoudt aan een looneis van 5 procent. Maar tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is dat voor bijna geen enkel bedrijf realistisch. Natuurlijk is loon een belangrijk onderdeel van arbeidsrelaties, maar wij trekken de onderhandelingen graag breder. Denk aan een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid, zodat werknemers en zelfstandigen fit, gemotiveerd en capabel langer kunnen doorwerken. Kortom: het gaat niet alleen om geld.’

 

Wat is het belang van een leven lang ontwikkelen?

‘Digitalisering, globalisering, energietransitie, verduurzaming: de wereld om ons heen verandert snel. Dat biedt kansen, maar stelt ook het aanpassingsvermogen van mensen én organisaties op de proef. De arbeidsmarkt stelt andere eisen dan vroeger, dus iedereen moet zich blijven ontwikkelen. Voor werkenden heeft dit als voordeel dat ze weerbaarder worden en meer kans hebben ander werk te vinden. Voor werkgevers is het voordeel dat ze voldoende goed opgeleid personeel kunnen vinden. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

 

Werkt AWVN samen met VNO-NCW en MKB-Nederland?

‘Wij zijn gevestigd in de Malietoren, bedienen globaal dezelfde ledenkring en ik ben aanwezig bij het wekelijkse directieoverleg van VNO-NCW en MKB-Nederland. In de belangenbehartiging richting politiek en overheid en in de kringen van de SER en de Stichting van de Arbeid trekken we vaak samen op. AWVN richt zich enkel op sociaal beleid en VNO-NCW en MKB-Nederland houden zich bijvoorbeeld ook bezig met milieuwetgeving en fiscale zaken, maar uiteindelijk is onze inzet hetzelfde: een werkgeversvriendelijk sociaal-economisch klimaat in Nederland.’