Geactualiseerde module Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

26 September 2023
Datum:
Dinsdag 26 September 2023
Tijd:
9.00-17.00 uur
Locatie:
de Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Kosten:
kostenloos voor leden van VNO-NCW en/of MKB-Nederland

Data:
Geactualiseerde module Wet Toekomst Pensioenen (WTP): dinsdag 26 september.
• Geactualiseerde module Governance: donderdag 5 oktober.
• Verdiepingsmodule Keuzes in contracten: vrijdag 9 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur.
• Verdiepingsmodule Evenwichtige transitie: woensdag 21 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur.

 

Eind 2022 is de Wet toekomst pensioenen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit voorjaar wordt de wet behandeld in de Eerste Kamer. Volgens planning treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Als de wet van kracht is, hebben werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de overstap te maken naar het nieuwe pensioenstelsel.

 

Ga jij aan de slag met de aanpassing van de pensioenregeling bij jouw werkgever of binnen jouw sector? En wil je in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel de juiste keuzes maken over de nieuwe pensioenregeling en de transitie daarnaartoe?

Net als in 2022 bieden VNO-NCW en MKB-Nederland in 2023 in nauwe samenwerking met SPO-Nyenrode een korte opleiding aan als voorbereiding op de pensioentransitie; deze bestaat uit twee modules Wet Toekomst Pensioenen en Governance.

 

Over de opleiding
In de module Wet Toekomst Pensioenen verdiep je je in alle keuzes die je als werkgever moet maken bij de implementatie van het pensioenakkoord. De kennis uit de module Wet Toekomst Pensioenen gebruik je om je in de module Governance te verdiepen in de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zowel in de transitie als daarna in de structurele situatie.

Daarnaast zijn er twee nieuwe verdiepende modules waarin verder wordt ingegaan op de keuzes die gemaakt kunnen worden binnen de flexibele en solidaire premieregeling en op welke manier de overstap op het nieuwe pensioen evenwichtig kan worden vormgegeven.

 

Tijdens de opleiding is er veel ruimte voor vragen, discussie en interactie met andere werkgevers.

 

De docenten, Stef Vermeulen en Raimond Schikhof, zijn beide ervaren pensioenprofessionals.

 

Voor wie?
De modules van de opleiding zijn exclusief toegankelijk voor deelnemers die werkzaam zijn bij leden van VNO-NCW en/of MKB-Nederland en gericht op werkgevers die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een pensioenfonds. Deelname is kosteloos voor leden van VNO-NCW en MKB-Nederland. Bekijk hier (VNO-NCW) of hier (MKB-Nederland) of jouw organisatie lid is. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Aanmelden
Meer informatie en aanmelden? Kijk hier