Activiteitenagenda

Tijdens evenementen kan door beeldmakers van organisatoren foto- en filmmateriaal worden gemaakt.
Deze beelden kunnen zij eventueel publiceren via print of digitale kanalen. Op deze beelden kunt u bedoeld of onbedoeld worden vastgelegd. Mocht u dit als een probleem ervaren, raden wij u aan dit te melden via ons contactformulier.

2 kinderen
2006
Eén van de IMVO-uitdagingen is het terugdringen van kinderarbeid, een probleem dat wereldwijd nog steeds veel voorkomt. MKB-Nederland nodigt je op van harte uit voor deze bijeenkomst. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. Heb je interesse? Meld je dan aan.
2006
Webinar van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en VNO-NCW en MKB-Nederland uit de serie: Naar een skillsgerichte arbeidsmarkt met de landelijke verbindende skillstaal CompetentNL op dinsdag 20 juni van 15.30 tot 16.30 uur (Online).

2106
Opleidingsmodulen i.h.k.v. de Wet Toekomst Pensioenen, in samenwerking met SPO-Nyenrode

2206
Op donderdag 22 juni organiseren VNO-NCW en de Raad van Kerken een Broodje B bijeenkomst om te reflecteren op onze verantwoordelijkheid voor het aanpakken van armoede. Graag aanmelden via de link. Mocht je niet in de gelegenheid zijn fysiek aanwezig te zijn, er is ook een mogelijkheid om online deel te nemen. Stuur deze bijeenkomst ook gerust door naar collega's of anderen uit je netwerk.

2606
Werkgevers krijgen helaas in toenemende mate met loonbeslag te maken. Daarom is het goed te weten hoe dit proces voor hen verloopt en de belangrijkste acties zijn.

2806
Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de brancheverenigingen van de Nederlandse retailsector, zullen een aantal actuele onderwerpen aan bod komen. Na afloop van het programma vindt er een aansluitende netwerkborrel plaats. In geval van belangstelling graag aanmelden via de RSVP-link.

0407
De Europese Toegankelijkheidsrichtlijn wordt nu omgezet in Nederlandse wetgeving. Wat zijn de gevolgen voor jou?

2609
Opleidingsmodule i.h.k.v. de Wet Toekomst Pensioenen, i.s.m. SPO-Nyenrode

0510
Opleidingsmodule i.h.k.v. de Wet Toekomst Pensioenen, i.s.m. SPO-Nyenrode

3010
SAVE THE DATE - maandagmiddag 30 oktober 2023, Bunnik. Organisatie: MKB-Nederland en VNO-NCW i.s.m. de Autoriteit Persoonsgegevens